Celý Nymburk bude hlásit bezdrátově

Vše se rozhodne v květnu
22.02.2016 - 18:00  

Nymburk bude pokrytý bezdrátovým obecním rozhlas, který zároveň poslouží jako výstražný a varovně informační systém. Součástí jsou také digitální povodňové plány. 

Rozhlas bude doplněn i v těch částech Nymburka, kde doposud chyběl, jako například na Všechlapském vrchu, v lokalitě Beverly, Babíně a dalších, kde je podzemní drátové vedení rozhlasu narušeno, jako tomu je v ulici Karla Čapka.

Dotace

Rozhodnutí, zda bude dotace přidělena či nikoli, padne letos na konci května. Celkově město počítá s osazením přibližně 150 kusů tlampačů, pěti kusů sirén, dvou kusů hladinoměrů a jednoho srážkoměru na zahradě ZŠ Letců R.A.F.

Válečný stav

Stávající městský rozhlas v Nymburce funguje již od počátku 30 let minulého stolení, kde sloužil v prvních letech především jako varování v případě válečného stavu a prošel mnoha opravami a rozšířením dle nově vznikajících lokalit na území města.

„Realizaci digitálního městského rozhlasu, který by nahradil klasický drátový, město plánovalo především s ohledem na jeho zastaralost a možnost využití pro potřeby varovného informačního systému v rámci krizového řízení, a to v případě povodní, havárií vody a jiných krizových stavů,“ sdělil radní města Zdeněk Vocásek.

Obce v okolí

O dotaci požádali také okolní obce Jíkev, Netřebice, Seletice a Kovanice. Ostatní obce buď již digitální rozhlas mají osazen, nebo se vzhledem k dalším jiným prioritám v obci k výzvě nepřipojili.

Realizace digitálního rozhlasu bude stá 6,6 milionu korun a závisí na získání dotace z operačního programu Životního prostředí.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru