Střední Čechy jsou lusková velmoc, brambory se pěstují méně

Luskovin se ve Středočeském kraji sklidilo v roce 2015 17,9 tisíců tun
 

V roce 2015 se sklidilo o 5 % méně obilovin, o 12 % méně řepky a brambor dokonce o 26 % méně. Středočeský kraj má však ze všech krajů největší sklizeň luskovin, která stále narůstá.

Český statistický úřad zveřejnil údaje o produkci zemědělských plodin v loňském roce. Zemědělci ve Středočeském kraji v roce 2015 zaznamenali meziroční pokles v objemu sklizených plodin – obiloviny o 5,1 %, řepka o 12,1 %, cukrovka o 23,9 % a brambory o 26,2 %. Výjimkou byly luskoviny a vinná réva, kde došlo k  navýšení produkce.

Lusková velmoc

Třetím rokem po sobě zvýšila produkce luskovin. V roce 2015 téměř na dvojnásobek sklizeného objemu a to o 91,6 % více než v roce 2014. K nárůstu sklizně přispělo také meziroční navýšení osevní plochy (o 78,0 %). Sklizeň luskovin v roce 2015 ve výši 17,9 tisíc tun byla v kraji nejvyšší za posledních devatenáct let a druhým rokem po sobě také nejvyšší v celé republice.

Na vzestupu je také víno

V pěstování vinné révy nemůže Středočeský kraj zdaleka konkurovat jižní části státu, přesto tato plodina zaznamenala nárůst obliby. V roce 2015 se sklidilo vinné révy o 35,6 % více než v předchozím roce. Podíl kraje na celkové sklizni vinné révy v ČR však  představuje jen 1,5 %.


Zdraví a styl