Televizní představitel Jeronýma Pražského navštívil Radotín

Přednášející se chlubí svou tvorbou
Zobrazit fotogalerii (2)
 

V Radotíně se nedávno malému počtu posluchačů poštěstilo vyslechnout poutavé vyprávění o druhovi Mistra Jana Husa, jehož postihl stejný osud jako jeho přítele. Postavu Jeronýma Pražského připomněl Dr. Martin Chadima, jenž se sám objeví v roli slavného mučedníka na obrazovce České televize.

Chadima, pedagog a farář československé církve husitské, se Jeronýmem zabývá již víc jak 20 let. Na přednášce, pořádané v modlitebně jeho církve, to demonstroval výstižnou prezentací středověké filosofie a teologie, z nichž vycházely spory, k nimž se přidali Jeroným s Mistrem Janem.

Hrdina použil výkaly k znectění kříže

Zdůrazňoval zajímavé rozdíly mezi oběma mysliteli. Zatímco Hus byl knězem, dbajícím úzkostlivě morálky, Jeronýma lze považovat spíš za buřičského intelektuála, dobrodruha a filosofa. Během života procestoval značný kus Evropy, navštívil i Jeruzalém.  Všude, kam se dostal, si nebral jakékoliv servítky, pokud šlo o jeho nesouhlasné postoje vůči oponentům.  V rámci svého obrazoborectví dokonce jednou pomazal krucifix výkaly…

Pro své následování Jana Husa a anglického reformátora Jana Viklefa byl stíhán a nakonec souzen na Kostnickém koncilu, kde nejdříve své názory odvolal, ale později vzal zpět své odvolání. Obsáhlý text jeho poslední řeči před soudci se zachoval až do dnešních dní. Obsahuje řadu referencí na osobnosti z řad řeckých filosofů, starozákonních proroků i dalších, jež musely hájit samy sebe při střetu s vládnoucí mocí. Podle Chadimy je právě nutné vyzdvihnout Jeronýma jako toho, jenž si plně uvědomil, že pravdu lze těžko hájit tváří v tvář mocným tohoto světa, a přesto bojoval. Naneštěstí skončil i jeho boj upálením, a to na stejném místě, kde předtím skonal Jan Hus.

Sám přednášející se jako Jeroným Pražský objeví v dokumentu, který Česká televize odvysílá v pátek 29. května 2016, v den, kdy uplyne 600 let od Jeronýmova upálení. Pořad bude taktéž promítán 4. května v kostele sv. Martina ve zdi.

Přednáška se nesla ve velmi přátelském stylu. V  jejím závěru byli všichni přítomní pohoštěni hned na místě a poté se odebrali do nedalekého podniku, aby se dodatečně občerstvili před cestou domů.     

Co objevíte, pokud se v Radotíně zastavíte v místní nádražce? Naše redaktorka tuto restauraci zhodnotila.

Životní styl

Zdraví