Čarodějnice, den kdy umírají zvířata i lidé

Právě ježci jsou ve velkém ohrožení
 

Tradice pálení čarodějnic má hluboké kořeny, je to hezký zvyk, při kterém bohužel umírají zvířata. Na mnoha místech potom při špatné manipulaci s ohněm může shořet i váš dům. 

Na mnoha místech se materiál na vatry shromažďuje již několik týdnů dopředu. Lidé na domluvená místa vozí nepotřebný materiál, který je možné spálit, a tak se pak obec může pyšnit nejvyšším ohněm v okolí. Za tu dobu se ale do nově vznikajícího „obytného domu“ v podobě hromady nastěhují různé druhy živočichů, včetně ježků nebo ptáků. Není třeba popisovat, že už jim nikdo nedoporučí místo v kritický den opustit. Ne vždy stačí z místa uniknout, zvláště když v něm mají potomstvo. Lepší je proto, když se materiál na místo naveze až těsně před samotným pálením.

Leckomu však tradiční oheň nestačí, oslavy Filipojakubské noci doplňuje ještě o ohňostroje! V době hnízdění ptáků a vyvádění mláďat je však odpalování ohňostrojů neodpustitelným barbarským činem. Je prokázáno, že vystresovaní ptáci opouští svá hnízda a zastydlá vejce či prochladlá mláďata jsou odsouzena k zániku… pro pár třaskavých obrázků.

A co na pálení říká policie?

Ovšem lidé jsou na tom podobně, pálení čarodějnic bývá spojeno s požíváním alkoholu, policie i hasiči tak potom mají plné ruce práce! Proto policie vydala i několik bodů k tomu, jak bychom se v tento magický večer měli chovat, abychom jej přežili ve zdraví.

 

· Pořádáme-li pálení jako právnická či fyzická osoba, oznámíme územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru místo pálení včetně navržených opatření proti vzniku a šíření požáru; zajistíme zodpovědnou osobu, která bude dohlížet na bezproblémový průběh pálení, pohyb nezletilých v blízkosti otevřeného ohně i na případné vhazování předmětů do ohniště.

· Na hranici pálíme pouze látky z přírodního materiálu; zapomeňme na lakovaný nábytek, křesla,    pneumatiky, plasty atp. Dopředu si zajistíme hasicí přístroje.

· Alkoholu si dopřáváme jen tolik, kolik zvládneme.

· Mladistvým alkoholické nápoje nepodáváme.

· Když pijeme alkohol, rozhodně už nesedáme za volant.

· Jako rodiče stále zodpovídáme za své ratolesti.


Životní styl

Zdraví

Hobby