Nový hřbitov v Dolních Břežanech slavnostně vysvěcen

Administrátor zbraslavské farnosti P. Jan Gerndt
Zobrazit fotogalerii (14)
 

Čtyřhektarový pozemek s novým hřbitovem je stavebním unikátem od architekta Zdeňka Sendlera, tak i výjimkou v době, kdy místa posledního odpočinku spíše zanikají. 

Kruhový tvar hřbitova odkazuje na princip věčnosti. Křesťanskou tradici zase připomíná stromořadí ve tvaru kříže. Středový kruh má sloužit jako venkovní kaple a místo rozloučení se zesnulým. Samotné pohřbívání se bude provádět v okruhu mezi vnitřní a vnější zdí. Již nyní má obec asi padesát zájemců o hrobová místa.

Slavnost zahájila zpěvačka Jana Bínová Kaucká, která spolupracuje s dolnobřežanskou základní uměleckou školou. Zazněla biblická píseň Hospodin je můj pastýř od Antonína Dvořáka, Ave Verum od Wolfganga Amadea Mozarta a árie Georga Friedricha Händela z opery Xerxes.

Následovalo vysvěcení a společná motlitba s farářem Janem Gerndtem. "Požehnej toto místo připravené k pohřbívání a ležící ve tvaru kříže. Ať se stane místem odpočinku zemřelých a v živých probouzí naději na šťastné shledání v nebi," prohlásil Jan Gerndt, který udělil všem přítomným požehnání. 

Poté stavebník Jiří Pospíšil, majitel zahradnictví Aleš Kurz, starosta Věslav Michalik a architekt Zdeněk Sendler společně přestřihli pásku.

"Hřbitov vznikl díky besedám, kde se občané často ptali na místo posledního odpočinku. Je správné, že otázku smrti nevytěsňujeme, ale přijímáme jako součást života. Proto jsme se snažili vytvořit hřbitov, kde se lidé budou cítit dobře," řekl starosta Věslav Michalik. 

"Byl to první nový hřbitov, který náš ateliér dělal. Měl by sloužit lidem i jako park začleněný do krajiny. S ohledem na místní historii nese projekt multikulturní symboliku a snoubí se tu keltské i křesťanské motivy," uvedl brněnský architekt Zděnek Sendler. 

Další informace a fotografie nového hřbitova najdete v dřívejším článku Místo posledního odpočinku připomíná keltskou symboliku