Podvod za čtyřicet milionů. Gang pachatelů dopadli až po sedmi letech

 

Na pojistných podvodech detektivové pracovali sedm let. Celková trestní bilance je 133 obviněných pro 90 skutků se škodou přes 40 milionů a 14 poškozených. To vše zvládlii úmyslným bouráním do luxusních aut.

V březnu 2009 začali detektivové čtvrtého policejního obvodu pracovat na objasnění případu rozsáhlých pojistných podvodů. Vzhledem k rozsahu trestné činnosti a výši škody musel být v roce 2011 celý případ postoupen na Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. 

Bourali do luxusních aut

Jednalo se o podvody získávání peněz od pojišťoven a úvěrových společností. Podezřelí si nejprve opatřili luxusní vozidla díky úvěrovým podvodům nebo standardním koupím. Pak si pořídili další vozidlo, které mělo nízkou pořizovací hodnotu, a u něj uzavřeli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Za volanty těchto levných vozidel pak usedali takzvaní řidiči – kaskadéři, kteří úmyslně bourali do před tím opatřených luxusních vozů. V tuto chvíli do role vstupovali další podezřelí, kteří předstírali, že byli řidiči v době nehody, a celou věc ohlásili. Pak zde byli další komplicové, kteří vystupovali jako majitelé vozidel a požadovali proplacení škody na vozidlech od pojišťoven. 

Opakované opravy a peníze

Auta pak byla opakovaně bourána a bez větších oprav, účelově převáděna na další fiktivní majitele. Zároveň vyměňovali i registrační značky, aby zakryli předchozí události a ztížilo se odhalení trestné činnosti. Následně bylo nahlášeno fiktivní odcizení luxusního vozidla a opět vyinkasovány peníze.

V dalších případech pak byla úvěrována a přitom pojišťována vozidla, která již byla v té době nepojízdnými vraky, jejichž hodnota neodpovídala výši poskytnutého úvěru ani pojistné částky, na níž byla vozidla pojištěna. Po získání prostředků z úvěrové společnosti pachatelé oznámili fiktivní krádež vozidla a požadovali pojistné plnění.

Vazby odhaleny

Provedeným šetřením byly zjištěny vazby mezi jednotlivými účastníky, kteří byli najímáni k vystupování před policií a pojišťovnami coby účastníci či oznamovatelé pojistných událostí, žadatelé o úvěr na předmětná vozidla, majitele účtů, na které byla zasílána pojistná plnění či částky poskytnuté úvěrovými společnostmi. Většinou se jednalo o osoby příbuzné, bývalé či současné partnery, bývalé spolužáky, kolegy z pracovišť či známé. Ti pak byli ochotni za částky od dvou až do dvaceti tisíc korun spolupracovat na trestné činnosti.

Kriminalisté zjistili, že v těchto případech figurovalo zhruba třicet luxusních vozidel, která byla bourána, přibližně třicet levných vozů na odpis a asi třicet vozidel z autopůjčoven, které sloužily jako viníci nehod. Celkem tak kriminalisté zahájili trestní stíhání 133 osob převážně pro pojistný a úvěrový podvod, dále podílnictví, nadržování, legalizaci výnosů z trestné činnosti a padělání a pozměňování veřejné listiny. Nejvyšší trestní sazbou je deset let odnětí svobody.

"Zpracování celého případu bylo časově velmi náročné a trvalo 7 let. Celý spis čítá 32.500 listů, v rámci vyšetřování proběhlo přibližně 360 výslechů a bylo zpracováno několik desítek znaleckých posudků. S celým spisem se pak obvinění a jejich obhájci seznamovali dva a půl měsíce," říká tiskový mluvčí Policie ČR Jan Daněk.

Detektivové koncem března tohoto roku podali na městské státní zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby a případ se nyní nachází v kompetenci státní zástupkyně.

 


Zdraví

V obraze