Kozel lidem: Pivovar daruje 300 tisíc Velkopopovicku

Pivovarský kozel Olda byl zvědavý a s návštěvníky se zdravil
 

Můžete požádat od deseti do padesáti tisíc korun na váš projekt. Pokud jste od Benešova, Černošic nebo Říčan. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2016. Grantový program je ušit na míru potřebám regionu.

 

Komu, kolik a na co?

Území projektů realizovaných v okolí pivovaru ve Velkých Popovicích zahrnuje obce s rozšířenou působností Černošice, Říčany a Benešov a jejich spádovou oblast. Žadatelé mohou vznést požadavek na grantovou podporu od 10 000 do 50 000 Kč. Celkem bude rozděleno 300 000 Kč. Cílem podpory je komunitní rozvoj a podpora místních tradic. O podporu může žádat nezisková organizace, tedy spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústav, příspěvkové organizace.

Příklady podporovaných projektů:

  • sportovní akce, vzdělávací programy, kultura
  • sousedské vztahy
  • umělecká díla a oživení veřejných prostranství
  • ochrana přírody
  • podpora místních tradic a dědictví
  • pořádání dobročinných a fundraisingových setkání
  • podpora komunitního a mezigeneračního učení a předávání znalostí
  • rozvoj volnočasových aktivit pro různé věkové a zájmové skupiny ve vztahu k regionu
  • podpora cestovního ruchu s důrazem na místní specifika

Seminář pro žadatele probíhá 18. května 2016 od 13,30 do 15:30 ve Velkopopovické Kozlovně.  (Ringhofferova 1, Velké Popovice) - plakátek ke stažení v příloze článku.

Úplnou informaci o programu najdete na stránce Nadace rozvoje občanské společnosti.

Analýza potřeb regionu

Potřeby regionu zjišťovala analýza a dotazování místních obyvatel. Agentura PPM Factum položila 15 otázek 111 respondentům v regionu. Největší očekávání od pivovaru mají obyvatelé v podpoře místního podnikání a cestovního ruchu či vytváření pracovních příležitostí. Mezi obyvateli Ladova kraje převládá názor, že podpora by měla směřovat zejména do prevence kriminality a pomoci znevýhodněným spoluobčanům. Téměř dvě třetiny považují pivovar Velké Popovice za společensky odpovědnou firmu. Značka Velkopopovický Kozel by podle obyvatel měla být spojována s pěstováním surovin pro výrobu piva, udržováním tradic a podporou komunitního života.

Podpora profesionálních nadací

Doporučení k nejvhodnějším oblastem podpory dali také partneři projektu - Fórum dárců a Nadace rozvoje občanské společnosti. „Klíčovým trendem ve firemním dárcovství je zaměření na regionální potřeby. Další přínosnou inovaci vidím v jasném a transparentním grantovém procesu, jehož odborným garantem je přední česká Nadace rozvoje občanské společnosti,“ říká výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

Důraz na různorodost

Grantový program má napomoci k trvale udržitelnému rozvoji, podporuje rozvoj lokálních neziskových organizací a zapojuje veřejnost. „Víme, že každý potřebuje něco jiného, někde si o pomoc říká životní prostředí, jinde je zase potřeba podpořit život ve veřejném sektoru. To je také důvod, proč o tom, kdo získá naše prostředky, necháme spolurozhodovat i obyvatele daného regionu,“ vysvětluje Drahomíra Mandíková, ředitelka vnějších vztahů a komunikace a členka představenstva Plzeňského Prazdroje.

 

Stáhněte siVelikost
PDF icon kozel_lidem_pozvanka_roadshow_18.5.pdf148.29 KB

Životní styl

Zdraví

Hobby