V kraji přibude deset chráněných oblastí

Chráněná budou celá společenstva
 

Především na severu kraje vzniknou nová chráněná území, pod ochranou zde budou celá společenství zahrnující živou i neživou přírodu.

Mapa CHKO ČR

V středu Čech přibude deset chráněných oblastí. „Jedná se jednak o zcela nová chráněná území a také o přírodní rezervace, které již nějaký stupeň ochrany měly. Mění se u nich ale rozloha území, a tak je nutné tyto přírodní památky vyhlásit nově,“ vysvětlil Marek Semerád (ČSSD), náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast zemědělství a životního prostředí.

Podle hejtmana kraje Miloše Petery je hlavním smyslem vzniku nových chráněných oblastí zajistit zvláště chráněným rostlinám a živočichům podmínky pro jejich zachování. "V letošním roce budou vyhlášena ještě další území, která jsou aktuálně v ranější fázi procesu projednávání,“ doplnil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).

Na jednotlivých územích není specifikovaný přesný předmět ochrany. "Jedná se o biotopy, chráněná budou celá společenstva," říká Pavel Vaňhát, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje.

Chráněné území v Česku definuje zákon o ochraně přírody a krajiny. V zákoně se používá pojem zvláště chráněná území. Zvláštní územní ochranou se rozumí – na rozdíl od obecné ochrany území uvedené v první a druhé části zákona – přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením.

Přírodní památka Kaňon Vltavy u Sedlce - má rozlohu asi 3,5 hektaru a nachází se v katastrálním území Brnky v okrese Praha-východ. Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště skalních stepí, která patří mezi evropsky významné lokality.

Přírodní památka Krnčí a Voleška o rozloze asi 74 hektarů leží v okrese Kladno. Předmětem ochrany jsou evropsky významná stanoviště, například vápencové bučiny s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Přírodní památka Les u Libeže má výměru 1,34 hektaru a nachází se v katastrálním území obce Libež v okrese Benešov. Hlavním předmětem ochrany je populace kriticky ohroženého zvonku hadincovitého (Campanula cervicaria) a několik dalších, zvláště chráněných druhů rostlin.

"U Libeže rostou ohrožené druhy zvonků, už jsme na to několikrát upozorňovali. Jsem rád, že se to konečně někam pohlo," říká Ing. Karel Kříž z Českého svazu ochránců přírody.

"Na Benešovsku a v okolí Vlašimi vznikaly poslední chráněné oblasti v roce 2000," doplňuje Karel Kříž.

Přírodní památka Louky u Drahlína má rozlohu 12,6 hektaru a leží v okrese Příbram u obce Drahlín. Hlavním předmětem ochrany jsou motýli modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous), kteří mizí z naší přírody a jsou silně ohroženým, zvláště chráněným druhem.

Přírodní památka Na horách má rozlohu asi 4,8 hektaru a nachází se v okrese Příbram v katastrálním území Křešín. Předmětem ochrany jsou evropsky významná stanoviště s výskytem vzácných druhů rostlin. Roste tu například orchidej vstavač obecný (kukačka - Orchis morio) a vzácný koniklec luční český (Pulsatilla pratensis bohemica).

Přírodní památka Niva Bělé u Klokočky se nachází v katastrálních územích Bělá pod Bezdězem a Malá Bělá v okrese Mladá Boleslav. Má rozlohu 7,7 hektaru a předmětem ochrany jsou vzácná rostlinná společenstva bezkolencových luk s výskytem vzácných druhů rostlin popelivky sibiřské (Ligularia sibirica) a vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana).

Přírodní památka Pahorek u Ledčic má rozlohu 11,7 hektaru a nachází se v katastrálním území Ledčice v okrese Mělník. Hlavním předmětem ochrany jsou trávníky kontinentálních dun s výskytem trav paličkovce (Corynephorus) a psinečku (Agrostis).

Přírodní památka Vehlovické opuky se nalézá v katastrálním území Vehlovice v okrese Mělník. Má rozlohu asi 9,5 hektaru a předmětem ochrany je významné naleziště svrchnokřídových zkamenělin v uloženinách jizerského souvrství. V místech po těžbě hornin nyní žije populace netopýrů a vrápenců.

Přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina se nachází v okrese Příbram v katastrálním území obce Prostřední Lhota. Celková výměra přírodní rezervace činí 76,46 hektaru. Hlavním předmětem ochrany v daném území je komplex přirozených ekosystémů skalnatých svahů středního Povltaví s charakteristickou květenou a zvířenou.

Přírodní památka Žerka má rozlohu 18,9 hektaru a nalézá se v katastrálním území Strážnice u Mělníka v okrese Mělník. Hlavním předmětem ochrany přírodní památky jsou polopřirozené suché trávníky na vápnitých podložích a na ně vázané charakteristické teplomilné druhy flóry a fauny.


Životní styl

Hobby