Jan Nepomucký se dočkal nového kabátu

V Kralupech nad Vltavou se dočkala obnovy Mikovická socha svatého Jana Nepomuckého. Restaurátorské práce vyjdou na sto tisíc.

19.07.2016 - 15:39   |  
Dočká se nového kábátu
Zobrazit fotogalerii (2)

Během prvního pololetí letošního roku probíhaly práce na soše sv. Jana Nepomuckého, která se nachází na samém konci  Růžového údolí v Mikovicích. Na obnovu památky se Kralupům podařilo získat dotaci ze Středočeského kraje již v roce 2015, celkové náklady byly vyčísleny na 102 500 korun.

Z této částky poskytne město 5 125 korun z městské kasy a zbytek bude uhrazen (97 375,-) prostřednictvím dotace ze Středočeského kraje (Fond kultury a obnovy památek). Restaurátorských prací se ujala MgA. Tereza Korbelová, akademická sochařka a restaurátorka.

Výtažek z knihy Ing. Josefa Stupky, Kulturní a historické památky Kralupska

Pochází z první poloviny 18. století. Je to hodnotná skulptura neznámého barokního sochaře. Najdeme ji na konci Růžového údolí před křižovatkou v Mikovicích.

Původně byla umístěna u domu čp. 66 v prostoru, kde se říká „Na Hrázi“. Pro špatný stav byla socha v letech 1994/1995 restaurována a potom přemístěna dále od křižovatky. Původní místo bylo zřejmě vybráno v 18. století, protože v blízkosti byla důležitá říšská silnice a velký rybník. Název „Na Hrázi“ je právě z této doby. Blízkost vody je symbolická – Jan Nepomucký byl podle pověsti utopen.

V kronice Josefa Knora z Dolan je zápis o tažení pruského vojska v době panování Marie Terezie: Na hrázi u Minkovitz byly toho času dvě řady topolů a před hrází stála a stojí dosud socha sv. Jana Nepomuckého. Stalo se, když vojsko kolem táhlo, že jeden pruský vojín podal sv. Janu bochník chleba se slovy: „Ty tady pořád stojíš a žádný ti nic nedá, tu máš!“ V tom přijede Bedřich Druhý, podívá se na sochu a ptá se, kdo to udělal, velí stát. Vyšetřováním vyšlo najevo, který voják to udělal, i kázal jej král bez milosti na nejbližším topolu oběsit.

Je pravděpodobné, že sochu dala zhotovit zbožná majitelka mikovického panství velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská (*1672 - +1741), stejně jako sousoší Bolestné P. Marie na mikovické křižovatce (štatue), v minulých letech bohužel odstraněné a dodnes neobnovené (kniha byla vydána v roce 2005 – nyní je štatue obnovena). A je rovněž pravděpodobné, že autorem obou děl byl tentýž sochař. Socha je součástí seznamu památkové péče. Nové umístění uprostřed kruhového záhonu je vkusné a důstojné.

Socha sv. Jana Nepomuckého je asi 2 metry vysoká na pískovcovém podstavci rovněž asi 2 metry vysokém. Sv. Jan Nepomucký drží v obou rukou kříž s ukřižovaným Kristem a kolem krku má pallium. Tělo kryje kněžské roucho – rochetka. Na hlavě má biret. Typický atribut sv. Jana Nepomuckého, totiž hvězdy kolem hlavy, zde však chybí.