Jan Nepomucký se dočkal nového kabátu

Dočká se nového kábátu
Zobrazit fotogalerii (2)
 

V Kralupech nad Vltavou se dočkala obnovy Mikovická socha svatého Jana Nepomuckého. Restaurátorské práce vyjdou na sto tisíc.

Během prvního pololetí letošního roku probíhaly práce na soše sv. Jana Nepomuckého, která se nachází na samém konci  Růžového údolí v Mikovicích. Na obnovu památky se Kralupům podařilo získat dotaci ze Středočeského kraje již v roce 2015, celkové náklady byly vyčísleny na 102 500 korun.

Z této částky poskytne město 5 125 korun z městské kasy a zbytek bude uhrazen (97 375,-) prostřednictvím dotace ze Středočeského kraje (Fond kultury a obnovy památek). Restaurátorských prací se ujala MgA. Tereza Korbelová, akademická sochařka a restaurátorka.

Výtažek z knihy Ing. Josefa Stupky, Kulturní a historické památky Kralupska

Pochází z první poloviny 18. století. Je to hodnotná skulptura neznámého barokního sochaře. Najdeme ji na konci Růžového údolí před křižovatkou v Mikovicích.

Původně byla umístěna u domu čp. 66 v prostoru, kde se říká „Na Hrázi“. Pro špatný stav byla socha v letech 1994/1995 restaurována a potom přemístěna dále od křižovatky. Původní místo bylo zřejmě vybráno v 18. století, protože v blízkosti byla důležitá říšská silnice a velký rybník. Název „Na Hrázi“ je právě z této doby. Blízkost vody je symbolická – Jan Nepomucký byl podle pověsti utopen.

V kronice Josefa Knora z Dolan je zápis o tažení pruského vojska v době panování Marie Terezie: Na hrázi u Minkovitz byly toho času dvě řady topolů a před hrází stála a stojí dosud socha sv. Jana Nepomuckého. Stalo se, když vojsko kolem táhlo, že jeden pruský vojín podal sv. Janu bochník chleba se slovy: „Ty tady pořád stojíš a žádný ti nic nedá, tu máš!“ V tom přijede Bedřich Druhý, podívá se na sochu a ptá se, kdo to udělal, velí stát. Vyšetřováním vyšlo najevo, který voják to udělal, i kázal jej král bez milosti na nejbližším topolu oběsit.

Je pravděpodobné, že sochu dala zhotovit zbožná majitelka mikovického panství velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská (*1672 - +1741), stejně jako sousoší Bolestné P. Marie na mikovické křižovatce (štatue), v minulých letech bohužel odstraněné a dodnes neobnovené (kniha byla vydána v roce 2005 – nyní je štatue obnovena). A je rovněž pravděpodobné, že autorem obou děl byl tentýž sochař. Socha je součástí seznamu památkové péče. Nové umístění uprostřed kruhového záhonu je vkusné a důstojné.

Socha sv. Jana Nepomuckého je asi 2 metry vysoká na pískovcovém podstavci rovněž asi 2 metry vysokém. Sv. Jan Nepomucký drží v obou rukou kříž s ukřižovaným Kristem a kolem krku má pallium. Tělo kryje kněžské roucho – rochetka. Na hlavě má biret. Typický atribut sv. Jana Nepomuckého, totiž hvězdy kolem hlavy, zde však chybí.


Životní styl

Zdraví

Hobby