Navrhněte oživení náměstí v Lysé nad Labem. Vítěz obdrží 120 tisíc korun

Lysá nad Labem vyhlásila soutěž o návrh revitalizace Husova náměstí
 

Máte jasnou představu, jak by mělo být Husovo náměstí v Lysé nad Labem upraveno? Do konce října pošlete svůj návrh, na první tři nejlepší nápady čeká peněžitá odměna.

Město Lysá nad Labem vyhlásila urbanisticko-architektonickou soutěž. Navrhněte plán revitalizace místního Husova náměstí. Cena pro vítěze je sto dvacet tisíc korun, na druhé místo čeká sedmdesát tisíc. Ten, kdo se umístí na třetím místě, odejde s padesáti tisíci korunami.

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení. Cílem města je vyhodnotit potenciál Husova náměstí a získat široké názorové spektrum pohledů na možnost jeho využití.

Porota soutěže poté doporučí městu vybraný návrh k realizaci. Autorům oceněných soutěžních návrhů může být zadáno zpracovat navazující stupně projektové dokumentace. Husovo náměstí by se mělo začít upravovat nejdříve v roce 2018. Soutěžní návrhy je možné odevzdávat do 31. října letošního roku.

V porotě zasednou architekti i zastupitelé města

Členství v porotě přijali architekti Jan Šépka, Jan Líman, Petr Preininger a Pavel Nasadil. Dále se budou hodnocení účastnit zastupitelé Hynek Fajmon, Petr Eliška, Petr Gregor a starosta města Karel Otava.

Podílet se bude městský architekt Jan Ritter, dopravní inženýr Marek Mejzr, rozpočtář Miroslav Dubina a přizváni budou též zástupci orgánů památkové péče a životního prostředí. 

 


Zdraví a styl