Kralupští úředníci budou vzdělanější, dostali na to dotaci

Úředníci budou vzdělanější
 

Nový systém „sebevzdělávání“ na MěÚ každoročně ušetří desítky tisíc z městského rozpočtu, které bude možné využít na jiné a možná i užitečnější investice.
 

Kralupy nad Vltavou dostaly od Ministerstva vnitra rozhodnutí o „Akreditaci vzdělávací instituce“. Na městském úřadě vznikla možnost samostatně průběžně zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců.

„Zákonnou povinností zaměstnanců úřadu je průběžné vzdělávání u akreditovaných externích školitelů, což město stojí nemalé peníze. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli naplno využít potenciálu budovy radnice, která nabízí možnosti pro vzdělávání na nejvyšší úrovni,“ uvedla Petra Urbanová, tajemnice MěÚ Kralupy nad Vltavou, zároveň zdůrazňuje, že nejen vhodné prostory pro vzdělávání se staly hlavním motivem pro podání žádosti. „V současné době město zaměstnává řadu odborníků, kteří mohou tvořit lektorský tým. Jsem velice ráda, že můžeme naplno využít jejich potenciálu,“ říká tajemnice.

V Kralupech je to samá novinka - prázdniny, neprázdniny. Hotelu Praha odzvonilo, k zemi půjde v půlce srpna

Stejného názoru je starosta města Petr Holeček, spatřuje pozitiva i v možnosti pozdější spolupráce s okolními obcemi v regionu, i ony mají povinnost průběžně vzdělávat své úředníky. „Domnívám se, že pro okolní obce by to mohlo být přínosné, neboť jim budeme moci nabídnout kvalitní vzdělávání za část tržní ceny. Další přínos pak pochopitelně spatřuji v tom, že ani naši úředníci nebudou muset jezdit z Kralup na různá školicí střediska.“

Školení průběžného vzdělávání bude vždy zaměřeno na konkrétní odborné téma, s cílem zopakovat a aktualizovat potřebné znalosti a dovednosti ve vykonávaných agendách. Už jsou známy jednotlivé vzdělávací programy:

 

Vstupní vzdělávání

Průběžné vzdělávání ve vzdělávacích programech:

Veřejná správa

Praktická aplikace správního práva

Sociální právo v praxi sociálního pracovníka

Územní plánování

Kontrolní řád

Poskytování informací

Spisová služba

 


Životní styl

Zdraví

Hobby