Bezdomovci v Praze uklízí

Bezdomovci se vrhli na úklid
 

Pražští bezdomovci se vrhli na úklid. Většinou se jedná o klienty lodi Hermes, která má v současné době prázdniny, bylo ji potřeba pořádně vyčistit. Kde lidi bez domova potkáte?

„Chceme nabídnout lidem bez přístřeší nejen práci a možnost přivýdělku, ale svou činností přispět ke zlepšování prostředí v Praze. Všeobecně podle odborníků platí, že co si lidé bez přístřeší uklidí, toho si daleko více váží. Pokud se nám tyto úklidové akce osvědčí a bude o ně mezi bezdomovci zájem, budeme o jejich rozšíření uvažovat i do jiných lokalit,“ popsal radní pro sociální oblast Daniel Hodek.

Co všechno trápí Středočechy a Pražany? Obchvat Prahy chceme, cyklostezky ne!

Do úklidu se zapojili zejména klienti z lodi Hermes, azylových domů, ale i lidé oslovení terénními pracovníky. „Akce je časově omezená. Zapojujeme do ní šest klientů. Zaměstnáni jsou na dohodu o pracovní činnosti, na jejímž základě jim bude vyplacena finanční odměna. Zároveň v této oblasti působí terénní pracovníci, kteří zde oslovují případné další lidi bez přístřeší,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Centra sociálních služeb Praha Ludmila Tomešová. 

Akce „Uklízíme Prahu“ bude probíhat několik dní. Lidé bez přístřeší při ní v oranžových vestách s košťaty, lopatami a popelnicemi chtějí uklidit prostranství a okolí Uhelného trhu.


Hobby