Mega stavby podél dálnice kolem jedné malé vesnice

A staví se dál
 

Tak se dá stručně charakterizovat příběh o výstavbě komerční zóny u vesnice, která s touto výstavbou nesouhlasí. 

V oblasti kolem dálniceD1 se staví již dlouho. Katastr obce Čestlice je stavbami supermarketů, skladů a velkoobchodů doslova posetý. Obec neprotestuje, díky těmto stavbám dostává do rozpočtu nezanedbatelnou část příjmu formou daně z nemovitosti. Kdo ale protestuje, je malá obec Dobřejovice. Výstavba komerční zóny se posunula blízko obci a její obyvatelé se obávají, že se již tak rušný provoz přes vesnici ještě zvýší. Firma developera jedná tvrdě, nabízí peníze, vyhrožuje a navíc začíná v březnu 2016 stavět inženýrské sítě bez stavebního povolení, za což jí hrozí pokuta stavebního úřadu. K tomu všemu zrušilo v červnu 2016 Ministerstvo životního prostředí firmě Domo Development rozhodnutí krajského úřadu o vynětí pozemků z půdního fondu. Mluvčí firmy prohlašuje, že odvolání obce Dobřejovice jsou šikanózní a zkoumá rozsah škod.

Výstavba opět povolena

25. srpna vydává společnost DOMO DEVELOPMENT tiskovou zprávu, v níž uvádí, že má opět potřebná povolení, aby mohla pokračovat v realizaci stavebního záměru výstavby obchodní zóny Praha-Jih. Konstatuje se v ní, že obec Dobřejovice ve snaze zabránit realizaci dlouhodobě připravovaného rozvojového projektu podala podnět k Ministerstvu životního prostředí ČR (MŽP), aby byl původně udělený souhlas na projekt Kostka a CP Čestlice odborem životního prostředí krajského úřadu zrušen. Ministerstvo vydalo v přezkumném řízení pokyn k opravě původního stanoviska k oběma projektům. Nová souhlasná stanoviska platí již od června 2016.
 

Co na to Dobřejovičtí?


Starosta obce Ing. Jiří Kappel je prozatím stručný:
"Vzhledem k tomu, že jsme tiskovou zprávu obdrželi teprve včera a včera jsme také získali nová rozhodnutí o vynětí ze Zemědělského půdního fondu pro objekty CP a Kostka (nikoliv pro prostor pro IKEu), budeme náš postoj teprve konzultovat s právníky. Poté Vám rád sdělím naše stanovisko. V každém případě je zpráva silně zavádějící."
Na náš dotaz, zda má pro obec a problémy, které vzniknou kvůli výstavbě komerční zóny, developer nějaký návrh řešení, odpovídá starosta jednoduše:
"Ne."

Jak to bude dál?

Průběh stavby osvětluje firma Domo Development v tiskové zprávě takto:
"Vzhledem ke své velikosti bude projekt rozdělen do několika etap. Na jaře 2016 byla zahájena výstavba infrastruktury komerční zóny a posílení veřejné infrastruktury obcí Čestlice a Průhonice. Dále jsou realizována protihluková opatření pro odclonění hluku z dálnice D1 včetně retenčních opatření pro regulaci pravidelných záplav, posílení vodovodu a zvýšení kapacity čističky odpadních vod pro obce Průhonice i Čestlice. Nová infrastruktura by podle plánu měla být dokončena v polovině příštího roku. Výstavba samotných objektů v obchodní zóně pak bude následovat. Celá obchodní zóna bude dokončena v letech 2018-2019."
O opatřeních pro obec Dobřejovice, které budou ruchem a provozem z budoucí komerční zóny zasaženy mnohem více než Čestlice, jež jsou od zóny odděleny dálnicí, tisková zpráva nic neříká.