Deset dní k nahlášení akcí na rok 2017. Jinak mají smůlu

 

Veřejné akce by měly být podporovány, jak to jen jde. Vyhláška, která mění dosavadní praxi schvalování akcí, které nekončí desátou večerní, však proces komplikuje šokujícím způsobem.

Příležitostí, na kterých se můžeme scházet se svými sousedy, trochu se bavit a užívat si večera i noci, je vždycky málo. Touhu oslavovat, poslouchat hudbu a tančit vždycky omezovala veřejná vyhláška o hluku.

V Dobříši mají pořadatelé na nahlášení akcí už jen deset dní. Zarážející je to, že mají nahlásit všechny akce i na rok 2017! V případě porušování nočního klidu, bez zahrnutí akcí do veřejné vyhlášky, hrozí pořadatelům pokuta až 15 000 Kč.

"Akce nebudeme schvalovat průběžně, všechny zahrneme jen do téhle jedné vyhlášky. Pak se ta vyhláška pošle na schválení na Ministerstvo vnitra, abychom náhodou neschválili protizákonnou vyhlášku, pak se sejde zastupitelstvo, které vyhlášku schválí. Zastupitelstvo se nám schází jednou za dva měsíce, ale ministerstvo má měsíc na to, aby se vyjádřilo, takže to všechno chvíli potrvá," popsala komplikovaný proces Martina Hrdličková, která má na starost přijímání žádostí o zahrnutí akcí do vyhlášky.

"Zatím jsme zahrnuli akce města, jako třeba Májové slavnosti anebo Slavnosti založení Dobříše. Z pořadatelů akcí se zatím přihlásil jen jeden pán, který pořádá Pálení čarodějnic. Ale žádost jsme vyvěsili včera, takže počítáme s tím, že se další ještě ozvou. Mají čas ještě do 15. října," konstatuje současný plán kulturních akcí v Dobříši Martina Hrdličková.

"Pořadatelé jakékoliv kultury ve městě by měli být spíše podporováni, protože to většinou není nijak výdělečná činnost. Já si myslím, že by lidé měli být tolerantní, pokud jde o kulturní akce, které se konají jednou za čas," popsala své pocity Lenka Skopalová, která se mimo jiné stará i o kulturní program dobříšské knihovny. Otázkou však zůstává, kolik pořadatelů se nechá od organizace kulturního života ve městě odradit možnou pokutou.

Radnice v Dobříši na webu žádá pořadatele akcí o nahlášení názvu a termínu akce. Pořadatelé můžou psát na: epodatelna@mestodobris.cz nebo zavolat na telefon 318 533 309, případně se dostavit osobně na Oddělení administrativně právní MěÚ v Dobříši. Nejpozději tak musí učnit do 15. října.


 


Životní styl

Zdraví

V obraze