Nezkontrolovaný komín vás může zabít. Kominíci ale nestíhají

Nezkontrolovaný komín představuje riziko
 

Podzim je nejrizikovějším obdobím pro otravy oxidem uhelnatým a požáry. Jak se vyhnout nebezpečí? Je kontrola povinná?

Ročně se v Česku otráví spalinami při topení až 300 lidí. Nevymetený komín znamená riziko otravy oxidem uhelnatým, ale i požáru. Přitom podzim je ideální doba na kontrolu komína - právě před začátkem topné sezony. Většina lidí však nechala kontrolu komína na poslední chvíli a kominíci teď nestíhají. Spolu s nimi však nestíhají ani kontroloři kotlů. Většinou objednávají až na listopad. 

 

Nánosy sazí a nespáleného uhlíku na vnitřních stěnách spalinové cesty jsou silně hořlavé. Při požáru komínu stoupne teplota uvnitř komína až na 1 000 stupňů Celsia. Často se přitom zároveň vznítí strop či střecha.

Co mi hrozí, když si komín nenechám zkontrolovat?

 

Je nutné přiznat, že stát na kontrolu komínů spíše nedohlíží. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv občanům žádné povinnosti neukládá. Situace se naprosto změní, když komín opravdu nefunguje, jak má, a začne hořet. V takovém případě si za nezkontrolovaný komín může majitel domu a hrozí mu pokuta až 25 tisíc korun. A to nemluvíme o případech, kdy požár nebo zplodiny zaviní smrt člena rodiny, v takových případech je pokuta tím nejmenším.

Můžu si komín zkontrolovat sám?
Ano. Pokud máte kotel na pevná paliva o výkonu 50 kW. Což se týká spíše menšiny lidí. Každopádně v tom případě si lidé mohou pomoci vlastními silami. Své snažení pak musí zaznamenanat do požární knihy, kterou poté předloží odborně způsobilé osobě při kontrole.

Pevné palivo vs. plyn. Co je nebezpečnejší?
Pokud spalinová cesta nefunguje u spotřebiče na pevné palivo, spaliny se obvykle viditelně vracejí do prostoru se spotřebičem a smrdí. To nás obvykle donutí volat o odbornou pomoc. U spotřebičů na plyn mají ovšem spaliny charakter páry. Oxid uhelnatý je bezbarvý a nedráždivý plyn bez zápachu. Uživatel obvykle vůbec nezjistí, že spaliny pronikají zpět do jeho obydlí.

Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn bez zápachu, lehčí než vzduch. Vůči lidskému organismu je vysoce toxický. Vzniká jako vedlejší produkt parciální oxidace uhlíku během nedokonalého spalování látek, které ve své molekule obsahují výše uvedený prvek. Vzniká tehdy, pokud je teplota spalování příliš nízká, čas hoření je příliš krátký nebo není k dispozici dostatek kyslíku.