Černá kronika varuje seniory

Senioři budou více chránění
 

V Mělníku se snaží chránit seniory, víte jak? Pomáhá "černá kronika".

V měsíci listopadu se pracovníci policejního oddělení tisku a prevence v Mělníku zapojili do prezentace nové knihy moravskoslezské policie pod názvem „Černá kronika aneb ze soudních síní“.  

Kniha obsahuje dvanáct příběhů zachycujících nejčastější nebo nejzávažnější páchané trestné činy na seniorech (např. podvod s legendou vnuk, krádež či loupež, případ domácího násilí i rizikovou situaci v dopravě atd.). Případ je vždy ukončen poučením, jak se v takové situaci zachovat, eventuálně se jí vyhnout. Právě generace seniorů vzpomíná na rubriky „Černé kroniky,“ které v minulosti informovaly o trestných činech. Zvolený děj jednotlivých povídek, mající většinou dohru v soudní síni, je inspirován zpravidla skutečnými příběhy. Publikace je pro větší autentičnost doplněna i fotografiemi z míst činů, pořízených policisty oddělení kriminalistické techniky. A vzhledem k cílovému čtenáři byla publikace doplněna také o křížovky.

Jedním z těch, kterým byla kniha představena, byli mělničtí senioři. Ti se pravidelně scházejí ve své klubovně na městském úřadě. Zde od policistů vyslechli jeden z příběhů „Kterak Anastázie kabelku bránila a do kómatu upadla". Všichni pozorně naslouchali. Představená kniha se seniorům velice líbila.

Dříve narození jsou spolu s dětmi nejzranitelnějšími oběťmi, pachatelé využívají jejich věku, menší fyzické síly apod. Tento projekt navazuje na již vydané „Policejní pohádky“, které byly zacíleny na nejmladší generaci a byly již distribuovány do některých škol a knihoven v rámci celé České republiky.