Neratovice: Nejdříve smrad, pak strach

Neratovičtí si "užívají"
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Jedna katastrofa za druhou stíhá Neratovice. Nejdříve je smrad štípal do očí, teď mají strach o své studny. Nejpalčivější je však jedna otázka: Může se to opakovat? 

Obyvatelé Neratovic si zatím prázdniny příliš neužívají. Nejdříve jim na 14 dní vypnuli teplou vodu kvůli údržbě vodovodu. Vypadalo to na pěkný začátek volna, jenže vzápětí začalo něco smrdět. Nejde o žádnou metaforu.

V Neratovicích se před více než týdnem probudili do neskutečného zápachu. "Nejdříve jsme si mysleli, že něco vypouští Spolana, ale tak to nebylo. Zápach byl hrozný, slzely mi oči. Okno jsme neotevírali ani v těch největších vedrech. Nejhorší bylo to, že jsme nevěděli, co se děje, nebo jak dlouho to bude smrdět,"  popisuje Jana Černá z Neratovic.

Informace o zápachu ve městě se za dva dny objevila na webu. "Na základě stížností obyvatel Neratovic na zápach ve městě bylo zjištěno, že původcem zápachu jsou kaly umístěné na půdním bloku v katastru obce Byškovice," vysvětlila Michaela Wasserbauerová, referentka odboru životního prostředí, odpadového hospodářství ve městě.

Podle všeho se mělo jednat o upravené kaly pocházející z čistírny odpadních vod. A Wasserbauerová potvrzuje, že byly kaly umístěny na zemědělskou půdu, a tak uloženy s platnou legislativou v oblasti životního prostředí a už byly i "zapraveny" do půdy, čímž měl být zdroj zápachu odstaněn.

Strach a zkažená voda

"Co když se to bude opakovat? A koho taková věc vůbec napadla? Člověk, co to vymyslel, by si taky zasloužil náklaďák kejdy před barák," myslí si Jana Černá. "Jasně, že všichni tvrdí, že to bylo v souladu se zákonem, jenže to psát můžou. Je asi snazší to neřešit." 

"Ten smrad byl jako z vepřína nebo kafilerie, to mě napadlo jako první," komentuje jiný člověk z Neratovic. "Štípalo to v nose."

Kdyby to chtěli řešit, je tady přece zákon o ochraně ovzduší a občanský zákoník. Tam by určitě našli, že vylévat kaly k rodinný domkům a do obydlené oblastí nelze," pokračuje rozhořčená obyvatelka. "Spolana, ta skladuje městské splašky v lagunách za Labem, ale oni to klidně vysypou do pole. To se mi snad zdá!" komentuje Jana Černá. 

"Voda ze studny je cítit jinak. Měli jsme vždycky úplně skvělou, která by se snad klidně dala i pít. Ale před několika dny po deštích začala trochu páchnout a není ani tak čirá," svěřil se jeden muž z Neratovic, který si však nepřeje být jmenován. "Myslíme si, že to klidně může být tím, že do spodní vody pomalu prosákly ty kaly z pole. Kdyby nepršelo tak vytrvale, možná by to bylo lepší, ale takhle se to pořádně propláchlo. Asi si necháme udělat rozbor," uzavírá. 

Mohlo se opravdu něco dostat do studny? 

"Všechno záleží na půdě, do jaké bylo hnojivo zapraveno, ale i na okolí. Některé půdy jsou propustné hodně, jiné méně," vysvětluje odbornice na životní prostředí Petra Beclařová. "Možné je však samozřejmě i to, že se znečištění nedostalo takhle rychle do spodní vody, ale spíše přiteklo po povrchu. Přívalové deště mohou dočasně hodně zakalit studny obecně. Otázka je potom, jestli se situace rychle znova ustálí, nebo ne. Pokud mají majitelé obavy, určitě je na místě nechat udělat rozbor vody," radí odbornice Beclářová.  Mohlo by záležet i na typu studny. Vrty jsou hlubší, klasické studny zase širší. Ty bývají hloubeny jen do asi 4 metrů pod hladinu podzemní vody v klidovém stavu.

Jaká je podzemní a podpovrchová voda? Podzemní voda začíná až tam, kde jsou všechny dutiny vyplněné vodou. To je mez hladiny podzemní vody. Jinak jde jen o vodu podpovrchovou. 

Opakovat se to může

"Jde o aktivitu soukromého zemědělce, který jedná v souladu s právem. Má na to nějakou zákonnou lhůtu, kdy to musí zapravit do pole. To dodržel," popsala starostka Neratovic Lenka Mrzílková. "Včera měl složit poslední várku kalů, kterou měl hned zapravit do pole, což by mělo snížit zápach. Není však vyloučeno, že by se situace mohla v budoucnu opakovat," vysvětluje starostka. "Pokud má někdo pocit, že jde o nezákonné jednání nebo že mu hnojení zkazilo kvalitu vody, musí se obrátit na životní prostředí," dodává Lenka Mrzílková.


Životní styl

Zdraví