Ochrana Mělníka před povodní: Kde to bude v suchu a kdo má smůlu?

Mnozí místní se na řeku dívají s obavami
Zobrazit fotogalerii (6)
  |  

Obyvatelé Mělníka žijící v záplavové oblasti si mohou oddychnout. Městu se konečně podařilo dojednat navýšení ochranného valu o třicet centimetrů nad hladinu stoleté vody. Dojde také ke zpevnění hrází. Něktré místa však přesto zůstanou riziková. Která a proč?

Poslední velká povodeň se přehnala přes Mělník v roce 2013. Škody byly velké a kvůli tomu se změnila předpokládaná hladina stoleté vody. 

Q100, neboli hladina stoleté vody, zásadně určuje, jaké budou ceny nemovitostí v záplavovém území a samozřejmě má vliv i na cenu jejich pojištění. 

Některé statky jsou proto už nyní vedeny jako ty, které spadají do záplavového území. Konkrétně jde o 350 nemovitostí v Mlazicích a na Pšovce. Po vyhodnocení rizik se tak radnice rozhodla dohodnout se na možnostech výstavby další etapy protipovodňových opatření. Mělo by se jednat o navýšení hrází tak, aby se zvýšila současná ochrana města z hodnoty Q100 o dalších 30 centimetrů. 

"Jednání byla úspěšná a teď už má akce i investora. Povodí Labe nyní provádí výběrové řízení. Stavět by se mělo začít ještě letos a kolaudace by měla proběhnout v roce 2019," potvrdil starosta města Ctirad Mikeš. Navyšování hrází by mělo stát kolem devadesáti milionů, z čehož město zaplatí asi 15 %.

Co se změní? 

Mobilní hráze budou navýšeny o 50 cm, sypané hráze o 20 – 75 cm a zvýší se vrata do přístavu o 50 cm. Zároveň se vyřeší zanášení vrat sedimenty z Pšovky. "Hráze budou tak zpevněné, že už nehrozí jejich protržení, jako tomu bylo při poslední povodni," slibuje si od projektu starosta. "Nebezpečí by hrozilo pouze v případě, že by přetekly."

Kam se i tak povodeň dostane?

Jenže bohužel nejde ochránit úplně všechno a všechny. Je jedna část, která bude i po realizaci projektu bezpečno jen před dvacetiletou vodou. "Zabezpečit část u vinařství B. Lobkowicz, kde jsou tři nemovitosti, bohužel nepůjde. Náklady na navýšení by byly enormní a toto řešení je tedy ekonomicky neprůchodné," dodal starosta.  

"Je to trochu nefér, ale jsme rádi, že alespoň většina bude lépe chráněná. Vinařství by byla škoda, to je jasné, vždyť jsme z Mělníka! Ale když přijde pohroma, věřím, že by lidé byli solidární stejně jako tehdy," vyjadřuje se k situaci Kamil Šemnický. Tak uvidíme, jaká bude realita, pokud opravdu velká voda přijde. Což si ale samozřejmě nikdo nepřeje.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru