Odpad do spalovny Mělník schválily některé obce. Ta zatím nestojí, už ale budí emoce

Takhle by měla spalovna Mělník vypadat. Kolem je však spousta otázek, mrkněte dále do fotogalerie
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Na scéně se, po krátké odmlce, znovu objevila spalovna odpadu Zevo Mělník. Ještě zdaleka nestojí, ale některé obce už tam plánují vozit odpad. Kvůli tomu se ale musí nejprve vybudovat téměř dvě desítky překladišť. Jak to asi do budoucna prodraží likvidaci odpadu pro domácnosti?

Starostové obcí s rozšířenou působností z Příbramska, kteří jsou členy Dobrovolného svazku obcí (DSO ORP Příbram), už řeší otázku: "Kam s ním?" Řeč je o komunálním odpadu. V roce 2024 má totiž skončit skládkování komunálního odpadu v Česku. Nařídila to Evropská unie.

Středočeši ročně vyprodukují zhruba 450 tisíc tun odpadu, toto číslo by ale mělo klesat v souvislosti se zvyšujícím se podílem tříděného odpadu. Plánovaná spalovna má mít kapacitu totiž 400 tisíc tun.

Ze setkání starostů vyplynulo, že nejlepším řešením bude svážení odpadů do Mělníka. Pod názvem ZEVO Mělník, což je zkratka pro zařízení pro energetické využití odpadu, se skrývá vybudování obří spalovny u Mělníka v areálu elektrárny provozovanou společností ČEZ. Kapacita spalovny má být 400 tisíc tun odpadu ročně a měly by se tam spalovat veškeré odpady ze Středočeského kraje. Jenomže to má stále několik háčků.

Překladiště a zátěž obcí

Plánované stavbě by totiž muselo vzniknout sedmnáct překladišť komunálního odpadu. Z těchto míst by se teprve převážel do Mělníka. "Překládací stanice by měly být co nejjednodušší a pod kontrolou obcí," vysvětlil středočeský radní pro životní prostředí Ivo Šanc.

S tím ale, kromě jiného, souvisí dopravní zátěž. Auta budou svážet z obcí odpadky na překladiště a odsud teprve do spalovny. Nabízí se tedy možnost využít železnici, to ale prý zatím není na pořadu dne. V každém případě projekt spalovny v Mělníku budí emoce už dlouho. I když se mohlo zdát, že debaty utichly, není to tak úplně pravda. Spíš to bublá uvnitř a na veřejnost se dostává jen málo informací.

Co je ZEVO?
ZEVO vlastně není spalovna jako taková. Má minimální energetickou účinnost ve výši 65 %. Pro srovnání, nejlepší elektrárny mají účinnost asi 40 %. Jde tedy o moderní zařízení, které z paliva s podobnou výhřevností, jakou má hnědé uhlí, využije o 50 % víc energie. A zatímco spalovna odpad jen spálí a odstraní bez využití energie, ZEVO z něj získá energii ve formě tepla a elektřiny.

Už minulé vedení kraje projekt řešilo a uznalo, že stávající dopravní infrastruktura v oblasti přiléhající k areálu Elektrárny Mělník je pro plánovaný provoz kapacitního ZEVO zcela nedostačující. Silnice II. a III. třídy prochází zastavěným územím a nemají žádoucí technický a stavební stav, který by zvýšenému provozu odpovídal.

"Věřím, že se nám podaří najít vhodné trasy k budoucí spalovně tak, aby doprava nevadila obyvatelům dotčených obcí. Čas nás nekompromisně tlačí. Na zásadní změny legislativy v oblasti skládkování, ke kterým dojde po roce 2024, ale musíme být připraveni," tvrdil už před několika lety bývalý hejtman Miloš Petera. Od té doby se však téměř nepokročilo.

Jenomže obce na Příbramsku se spalovnou tak nějak počítají. Jakkoli z krajského úřadu nezazní nyní žádná zmínka o ZEVO Mělník, zmíněné obce v tom mají vcelku jasno. Setkání zástupců obcí z rozšířenou působností se sice zúčastnilo jen 21 z celkového počtu 74 obcí, ale ti se prý definitivně shodli na tom, že odpad po roce 2024 by měl putovat právě do Mělníka. Jenže kvůli tomu se zase bude zakládat další mezičlánek. Současná legislativa a podmínky umožňují totiž řešit otázku pouze společnou cestou, a to založením společnosti, která bude zastupovat obce při jednáních s provozovateli ZEVO, ale i následně se svozovými společnostmi.

Obce se musí vyjádřit k rezervaci likvidace odpadu v Mělníku

"Kapacita mělnické společnosti včetně dalších možností je omezená a nebude možné zajistit spalování odpadu pro všechny obce v kraji. Bude na samotných obcích, jak a za kolik jako původci s odpadem naloží. Nejpozději do konce roku 2018 se očekává vyjádření všech Středočeských obcí ke spolupráci, tak aby bylo možno rezervovat kapacitu v Mělníku," řekla starostům příbramska specialistka pro rozvoj mikroregionu Jaroslava Vildová.

Obce jsou pro založení další společnosti, 

Většina přítomných starostů se tak vyslovila pro založení nového subjektu a navrhla, aby vedení DSO ORP Příbram podniklo co nejdříve další kroky pro zajištění právních podkladů ohledně založení obchodní společnosti, která se ujme zastupování členských obcí.

"Ano, je to řešení. Založit společnost a vozit odpad do Mělníka. Tak to vidíme a to budeme podporovat," potvrdil i starosta Vestce Tibor Švec, který se schůzky účastnil jako host.

Příbram už řeší snížení množství odpadu

V souvislosti s řešením situace kolem plánované likvidace odpadu už dnes řeší Příbram zkvalitnění třídění papíru a plastů. Proto zvažuje podání žádosti o dotaci na nákup nádob a pytlů pro obyvatele především lokalit s velkou docházkovou vzdáleností ke kontejnerům a míst, kde není možné umístění dalších kontejnerů.

Žadatelem dotace bude tedy město Příbram a v případě přidělení dotace na tento projekt budou nádoby zapůjčeny do domácností zdarma. Pytle na papír a plasty (předpoklad 12 pytlů na papír a 24 pytlů na plasty za rok) budou poskytovány také zdarma. Vytříděné odpady bude svozová firma v pravidelných intervalech odvážet přímo od domovů.