Přerostlé lípy jdou v Lipové ulici k zemi. Bude Nymburk brzy bez zeleně?

Docela smutný pohled na Lipovou ulici, kde se jen kácí. Jak to bude dál?
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Obyvatelé Lipové dlouhodobě volají o pomoc, silnice a chodníky jsou v dezolátním stavu a nutně se hlásí o rekonstrukci. Radnice ale zatím lokalitu pouze připravuje o zeleň. Jaký je její záměr?

Rekonstrukce je jejich zbožným přáním a nyní to vypadá, že by k ní končně mohlo dojít. V rámci přípravy příprav navíc momentálně dochází k vyřešení dalšího problému, kterým jsou nevyhovující stromy. Ty se pomalu kácejí, díky čemuž se připraví prostor pro stavební práce, které by měly skončit v dubnu následujícího roku. Ostatní stromy se plánují řešit i v průběhu stavebních prací.

Hlavní přístupová trasa ke hřbitovu

Lipová ulice není ve městě ledajaká, dostanete se po ní totiž nejen k místnímu hřbitovu, ale také ke krematoriu od architekta Bedřicha Feuersteina. "Od února letošního roku bylo dokonce krematorium, jako jedna z nejvýznamnějších stavebních památek našeho města, prohlášeno za národní kulturní památku. Proto nejen obyvatelé této čtvrti jistě ocení vyřešení havarijního stavu této ulice. Město by měla celá akce stát 8,9 milionu korun," vysvětlil místostarosta města Ing. arch. Jan Ritter.

K čemu v rámci rekonstrukce dojde?

Týkat se bude hlavně samotné vozovky a chodníků, veřejného osvětlení a také výsadby zeleně. "Silnice a chodníky jsou v hrozném stavu, ale zatím se tady jen kácí stromy, což je smutné," vysvětluje své pocity Lubomír Stolička na jedné z facebookových diskuzí.

Nymburská radnice ale kácení líp vysvětluje tím, že byly dendrologem vyhodnoceny jako nevyhovující a každé další stromy budou kácením vyhodnoceny podobným způsobem. Dojde navíc k výsadbě dvanácti nových stromů, vysazen bude i jeden dub, který bude na začátku ulice, jako tomu bylo dříve.

Stavební práce na rekonstrukci Lipové ulice budou probíhat od září 2017 až do dubna příštího roku.

Ve spolupráci s VaK Nymburk budou probíhat jednotlivé práce po etapách. Ty budou prováděny od jedné křižovatky po druhou, pro lepší dostupnost občanů, a tudíž nebude ulice rozkopána jako celek. Nejprve se bude jednat o úsek mezi ulicemi Okružní – Hronětická, pak Hronětická - Doubravská a Doubravská – Feuersteinova.

Současně provedou Vodovody a kanalizace Nymburk a. s. výměnu páteřních rozvodů kanalizace, včetně přípojek k jednotlivým domům. Důležité je, aby si majitelé nemovitostí, kteří nemají vodovodní a kanalizační přípojky v pořádku, zajistili jejich generální opravu přímo u VaK Nymburk a. s. formou písemné objednávky.


Životní styl

Zdraví