Oprava Křižáku se protahuje. Proč příbramské sídliště už roky vzbuzuje emoce?

O sídlišti Křižák se diskutuje dlouho a někdy bývají diskuze emotivní. I do této lokality chodí policisté a strážníci jako jinde v Příbrami. Co lidem vadí na lokalitě?
Zobrazit fotogalerii (6)
  |  

V bouřlovou diskuzi se proměnilo poslední veřejné jednání zastupitelů v Příbrami. To v momentě, kdy se řešila bezpečnostní situace na sídlišti Křižák. Proč tohle místo vzbuzuje tolik emocí a proč se o něm roky jedná? Vede to vůbec někam?

Opoziční zastupitelé na jednání poukázali na to, že je v lokalitě Křižák v Příbrami i pozdě v noci hluk, že se tam srocují různí lidé, kteří narušují veřejný pořádek. Dokonce zazněl návrh na zřízení služebny policie v této oblasti.

Další služebna policie by byla luxusem

Tomu se brání starosta Jindřich Vařeka s odůvodněním, že na to prostě nejsou peníze a že nejde držet strážníky na všech místech, kde by se to mohlo někdy hodit. To považuje za luxus. Přitom ale starosta nepopírá, že by situace u Křižáku byla zrovna ideální. Některým lidem se také nelíbí, že tam má sídlo nízkoprahové zařízení Bedna, kde se schází děti a mladiství, kteří by se jinak flákali v ulicích. Už tenhle fakt byl v minulosti propírán v souvislosti s bezpečnostní situací ve městě. Už v roce 2013 se tím vedení radnice muselo zabývat, a to na základě stížností obyvatel Křižáku.

Projekt na revitalizaci sídliště Křižák není pouze o zkvalitnění dopravního řešení, technického stavu, funkčnosti prostředí. "Cílem je dosáhnout zvýšení pobytové kvality veřejného prostoru, míst pro zastavení a pobývání jeho uživatelů tak, aby byl na sídlišti vyvážený poměr klidných míst pro relaxaci a také živých míst pro společenské děje. Cílem je zvýšení kvality pohybu chodců, jejich bezpečnost, svoboda, efektivnost a bohatost na kvalitní smyslové a poznávací vjemy," říká k tomu architekt Jaroslav Malý.

Lidem vadí i hluk ze zásobování obchodů

Obyvatelům se nelíbil příliš velký hluk při zásobování tamních obchodů nebo alkoholové dýchánky posedávajích a pokřikujících bezdomovců. Požadovali po radnici například přestěhování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna, před nímž se scházejí děti ze sociálně slabých rodin a podle obyvatel tu tropí lumpárny.

Stav snad vyřeší revitalizace sídliště

K tématu se tehdy vyjádřila místostarostka města Alena Ženíšková: "V oblasti je negativně vnímáno nejen zařízení Bedna, ale i herna či vietnamský obchod. Pracovníci Bedny slíbili, že dají pozor na své svěřence, aby se neshlukovali před zařízením. My můžeme udělat první krok v tom, že zabráníme vjezdu vozidel, zásobování může probíhat ze silnice. Později by pak situaci měla vyřešit revitalizace Křižáku."

Základním požadavkem je zklidnění místa

Od revitalizace Křižáku si i starosta Vařeka slibuje zklidnění situace. "Jisté naděje vkládám do plánované revitalizace, která už je skutečně na spadnutí. V současné době se připravuje architektonická soutěž revitalizace této oblasti. Již od počátku neustále připomínám a připomínat budu i nadále všem zúčastněným architektům a urbanistům, že zcela zásadním požadavkem této oblasti je zklidnění tohoto místa, nikoli vytvoření čehosi, co by mohlo nežádoucí jevy přitahovat," uvedl Vařeka.

Na bouřlivou diskuzi reagovala i státní policie

Vášnivá debata kolem situace na sídlišti vyvolala reakci zástupců státní policie. Vedení příbramské policie říká, že z hlediska vývoje evidované kriminality a také přestupků řešených Policií ČR nevyplývá, že by lokalita Křižák představovala významné bezpečnostní riziko pro občany, které by zasluhovalo zvýšenou přítomnost policistů nebo dokonce zřízení stále policejní služebny. Podle policie a její mapy kriminality představují mnohem větší riziko nedaleké supermarkety.

Daná lokalita podle policie zřejmě svou architekturou, šedostí a určitou sešlostí poplatnou době svého vzniku v lidech neevokuje příjemné pocity. "Z policejní činnosti je známo, že ve vnitrobloku, zejména před prodejnou potravin, posedávají různí lidé, v okolí pobíhají a pokřikují děti a mládež, občas zde dojde i k mírným konfliktům mezi osobami a to také nevyvolává v obyvatelích příjemné vjemy. Co je však důležité a dokladovatelné, je fakt, že zde není páchána žádná závažná kriminalita, ani nedochází k vážnějšímu narušování veřejného pořádku, které by dnes a denně musela Policie ČR nebo městská policie řešit," reagoval Michal Volf, vedoucí obvodního oddělení v Příbrami.

Podle něj úkolem policistů není posedávající občany nějakým způsobem vytlačovat z míst, kde se zdržují, byla by tím porušována jejich základní práva. "Pokud se jedná o veřejně přístupná místa, policie rovněž nemá žádné zákonné oprávnění určovat, kde se lidé, kteří se nedopouštějí protiprávního jednání, mají nebo nemají zdržovat."

Policie nebude přijímat žádná nová opatření

Policie České republiky v součinnosti s Městskou policií Příbram zajišťuje na základě průběžného vyhodnocování map kriminality přiměřený výkon služby formou pěších a motorizovaných hlídek v denní i noční době.

"V současné době nebudeme přistupovat k dalším opatřením, neboť podle hodnocení současné bezpečnostní situace nejsou potřebná. Pokud mají obyvatelé této lokality podezření na páchání jakéhokoliv protiprávního jednání, mohou informace předat přes linku 158 nebo 156," uzavřel šéf policie René Peták.

Výkup pozemků možná bude hotový koncem roku

Dlouho plánované a diskutované revitalizaci betonového sídliště Křižák ještě brání nevykoupené pozemky od soukromníků. Starosta v té souvislosti přiznal, že radní při plánech se sídlištěm zjistili, že ne všechny pozemky patří městu.

Bylo zapotřebí sehnat peníze na odkup, projednat to s vlastníky, kteří projevují zájem o prodej. A v této fázi se projekt momentálně nachází, nicméně starosta začátkem října uvedl, že do konce roku budou pozemky vykoupeny.