Také vám vadí reklama? Berounu došla trpělivost, jaké kroky zde udělali?

Program regenerace městské památkové zóny Beroun už existuje a nyní radní odsouhlasili regulaci reklamy
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Také už vás štve, jak všechna zákoutí ve městech, silnice, ale i historická centra měst hyzdí reklamy? Dalším nešvarem je vylepování či připevňování plakátů a reklam na sloupy dopravních značek, stromy a podobná místa. V Berouně si řekli dost a učinili opatření, aby na vás reklama nečouhala z každého rohu.

Už v prosinci loňského roku zastupitelstvo města schválilo Program regenerace městské památkové zóny Beroun na období let 2016 až 2019. Nyní radní odsouhlasili regulaci reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.

Městská památková zóna byla v Berouně vyhlášena 10. září 1992. Do vlastní obnovy historického jádra se město pustilo o dva roky později. Postupně se podařilo s využitím státních, vlastních i soukromých zdrojů opravit desítky památek a historických objektů. V dubnu 2010 převzal ve Španělském sále Pražského hradu pro své město starosta Berouna Jiří Besser cenu za nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2009.

Do března musí reklama zmizet

"Regulace reklamy již vešla v platnost. Stávající reklamní a propagační zařízení, která jsou umístěna v rozporu s tímto nařízením, proto musí být vlastníky odstraněna nejdéle do 31. března příštího roku. Pokud si někdo není jistý, zda jeho reklama není v rozporu s tímto nařízením, může se obrátit na náš odbor," uvedla vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová.

Město se rozdělilo na čtyři zóny

Nařízení rozděluje území města (mimo části Jarov, Zdejcina, Hostím, Lištice) na 4 kategorie veřejně přístupných míst A, B, C, D. V závislosti na kategorii je pak reklama regulována takto: A – městské jádro a městská památková zóna, B – obvodová městská jádra, prostranství hlavních uličních koridorů, plochy soustředěné cílové dopravy, C – veřejná prostranství s převahou zeleně, D – ostatní.

"Na nařízení následně naváží pravidla, která by mělo město uplatňovat při řízeních k povolení reklamních zařízení podle stavebního zákona," dodala Dana Vilhelmová.

Přiměřená reklama k veřejnému prostoru patří

Kvalita prostředí veřejných prostranství ovlivňuje všechny obyvatele i návštěvníky města. Společně s vybaveností je důležitým faktorem pro posuzování kvality sídla a zároveň spoluvytváří charakter města.

Podle architekta Pavla Koubka přiměřená reklama a vývěsní štíty historicky k veřejnému prostoru patří. "Co je ale podstatné, to je právě přiměřený a danému prostředí odpovídající počet reklamních sdělení a jejich profesionální a kultivované zpracování včetně vhodné barevnosti a hlavně umístění v souladu s platnou legislativou," sdělil architekt Koubek, který pro Beroun zpracovával územní plán města.

Současná živelnost reklamy degraduje městské prostředí

Berounský starosta Ivan Kůs k tomu podotkl, že za posledních 25 let se veřejné prostory Berouna výrazně proměnily, a to jak kvůli výstavbě nových domů, tak zejména díky opravám dlouho zanedbávaných fasád, ale také úpravě povrchů komunikací, dlažeb, zeleně i městského mobiliáře.

"Součástí této proměny je i podstatně větší zastoupení reklamy. Propagace zboží, obchodu a řemesel historicky k určitým typům veřejných prostranství přirozeně patří. Bohužel současný rozsah, živelnost a míra působení propagačních prostředků a metod vytvářejí atmosféru chaosu a degradují městské prostředí. Současný stav rozptyluje pozornost a přispívá k vytváření rizikových situací účastníků silničního provozu," zdůvodnil nutnost regulace reklamy starosta. Úprava veřejně přístupných míst města, a i regulaci reklamy, je tak podle radních ve veřejném zájmu jeho obyvatel.