Kam se seniory? Pečovatelský dům v Příbrami nesplňuje normy

Jeden z domů s pečovatelskou službou v Příbrami nevyhovuje předpisům. Co s tím radnice bude dělat?
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici v Příbrami nesplňuje požárně bezpečnostní normy. Vyplývá to z kontrol hasičského záchranného sboru. Vedení města hledá řešení. Budou se muset nájemníci stěhovat?

Ze souhrnné zprávy hasičů navíc prý vyplývá, že budova je již od roku 1982 užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. "Vedení města Příbrami se touto záležitostí intenzivně zabývá a hledá východisko, jak situaci řešit. Rada města bude v této věci jednat 20. listopadu," řekla k tomu mluvčí příbramské radnice Pavlína Svobodová.

Dům byl zkolaudovaný v roce 1965

V domě je 72 bytových jednotek, zkolaudovaný byl v roce 1965 a v roce 1982 byl z rozhodnutí tehdejší rady města, která jej vyčlenila jako dům s pečovatelskou službou, provozován v rozporu s kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu. Již v té době nebyly splněny příslušné podmínky pro provozování zdravotnického zařízení.

Domy s pečovatelskou službou v Příbrami: 
V Brodské ulici jsou 3, v ulici Jana Drdy 1, v ulici Průběžná 1 a v ulici Hradební 1. Celkem se jedná o 303 bytů.

"Budova v Hradební ulici, a to bez ohledu na požadavky hasičů, rekonstrukci potřebuje v každém případě," uvedl k situaci starosta města Příbram Jindřich Vařeka s tím, že dílčí opravy ve společných prostorách domu v majetku města začaly již v roce 2015.

Rekonstrukce už začaly

"Byla dokončena rekonstrukce původního osobního výtahu, v těchto dnech je kolaudováno opravené centrální schodiště s novým protiskluzovým povrchem, ve společných prostorách byla vyměněna okna, podlahová krytina a upraveny povrchy stěn," doplňuje starostu místostarostka Alena Ženíšková. Rekonstrukci podle obou potřebuje nejen budova jako taková, ale i samotné byty. V plánu je výměna rozvodů elektřiny, vody a odpadů a opravovat se bude i střecha, pavlače a svody dešťových a odpadních vod.

Přísné požadavky na provoz domu s pečovatelskou službou

Pokud by však i do budoucna měla být tato pětipatrová budova užívána v režimu domova s pečovatelskou službou podle požadavků HZS, musela by mít navíc evakuační výtah a musela by také splňovat další zvláštní požadavky na únikové cesty. Vstupní dveře do bytů by současně musely splňovat podmínku protipožární i kouřotěsnou. Žádná z těchto podmínek v případě domu s pečovatelskou službou však v současné chvíli splněna není. Navíc chybí požární klapky a jiná technická zařízení, jako je například elektrická požární signalizace.

"Vzhledem k těmto přísným požadavkům hasičů bychom byli nuceni provést náročné stavební úpravy a rekonstrukce, které by musely odpovídat všem požadovaným normám pro provoz zdravotnického zařízení. To by samozřejmě vyžadovalo obří investiční náklady," vysvětluje dále starosta s tím, že momentálně se všichni snaží najít řešení. Pro zajištění podmínek v případě provozu pečovatelské služby v této budově byla HZS stanovena lhůta pro provedení požadovaných úprav do tří let.

Řešení se nabízejí dvě

První z variant počítá se zachováním režimu domova s pečovatelskou službou, ve které se přistoupí k rekonstrukci celého objektu podle projektové dokumentace, která bude vycházet z požadavků HZS na dodržování protipožárních předpisů platných pro zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou. Teprve po rekonstrukci bude možné rekolaudovat bytový dům na dům s pečovatelskou službou.

"Vzhledem k charakteru a skladbě obyvatel takového domu jsou na domy s pečovatelskou službou kladeny daleko přísnější požadavky než na běžné bytové domy," připomněla místostarostka. Předběžná cena této rekonstrukce podle ní ještě není stanovena, ale hrubý předpoklad je 10 až 20 milionů korun s tím, že by se financování mohlo rozložit do tří let.

Variantou je i zrušení domova

Jako další připadá v úvahu varianta, kdy provoz domova s pečovatelskou službou bude zrušen. V tom případě by se z něj stal bytový dům, na jehož rekonstrukci již nejsou kladeny tak vysoké požadavky od hasičů. "Tato varianta nás samozřejmě nezbavuje povinnosti zajištění bezpečnosti a péče o stávající nájemníky tohoto domu. Poskytování pečovatelské služby by bylo zachováno formou terénní služby, nájemné by zůstalo ve stejné výši a rekonstrukce domu by dále pokračovala podle plánu," informovala dále Alena Ženíšková. Podle ní se v této variantě počítá se i se zachováním pozice vrátného.

"Jsem si vědom toho, že pouhou změnou statusu se bezpečnost nájemníků, z nichž je většina starších 65 let, nezlepší. Pokud rada města přistoupí k variantě změny na bytový dům, bude nezbytné přednostně nabídnout nájemníkům domova s pečovatelskou službou v Hradební ulici místa ve zbylých domovech s pečovatelskou službou v Příbrami," zdůraznil starosta s vysvětlením, že měsíčně se v těchto domech uvolňují zhruba tři až čtyři byty.

Nájemníci už to vědí

Místostarostka Ženíšková zastává názor, aby dům zůstal v režimu domova s pečovatelskou službou a aby se postupně rekonstruoval a vyhovoval všem požadovaným normám. V této věci se již vedení města s nájemníky domu setkalo, informovalo je o všech aspektech této záležitosti a hlavně si vyposlechlo všechny jejich námitky a připomínky. Podrobně se touto situací bude rada města zabývat na svém jednání v pondělí 20. listopadu, kdy se bude muset rozhodnout pro jednu z avizovaných variant.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru