Podzim bojuje se zimou, Úvaly i tak startují rekonstrukci Nachlingerova parku

Úvalský park nebude čekat na nový rok, odstartuje rekonstrukci už nyní. Čeho se bude týkat?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Většina okolních obcí nechává již starty rekonstrukcí na nový rok, nicméně Úvaly se pokusí v rámci Nachlingerova parku ještě nějakou práci stihnout letos. Čekat se totiž jednoduše nemohlo, jelikož park pomalu ztrácí na bezpečnosti.

Již koncem tohoto měsíce se odstartuje plánovaná rekonstrukce Nachlingerova parku v Úvalech. Důvodem rekonstrukce je především to, aby nedošlo ve střednědobém horizontu k rozpadu aktuální dřevinné kostry parku a významnému narušení prospěšných funkcí, které jsou na park vázány. "Myslíme tím hlavně funkci ekologickou, mikroklimatickou, hygienickou, estetickou a samozřejmě také rekreační," vysvětluje starosta města Petr Borecký.

Slabé kusy půjdou k zemi

Prvotní práce budou spočívat v tom, že se odstraní slabé, chřadnoucí, podprůměrné, neatraktivní a také uschlé a obecně nežádoucí stromy i keře v rámci běžné údržby dle průzkumu a návrhu Ing. Lukáše Štefla z ateliéru pro zahradní a krajinářskou tvorbu JARDINS. Veškerá zeleň samozřejmě dostala hodně zabrat během uplynulé vichřice, kterou poslední roky naše území nepamatuje. Vzhledem k tomu již v parku hrozily rozpady dřevinné kostry.

Navazovat se na prvotní práce bude po Novém roce v lednu, kdy společnost JIB s.r.o. bude pokračovat v kácení vzrostlých neperspektivních a nebezpečných dřevin. "U některých dřevin bude provedena redukce korun a ořez suchých větví. Vše opět v souladu s projektovou dokumentací pana Štefla," vysvětluje Borecký.

Park se jmenuje podle Josefa Nachlingera, který vedl zahradnictví při komunálních službách.V pozdějším věku pracoval ve Veřejně prospěšných službách města Úvaly. Staral se o veřejnou zeleň. S minimální mechanizací, často sám, jen občas s výpomocí někoho dalšího dokázal pečovat o všechny úvalské parčíky, květinové záhony, stromy a keře podél ulic.

Obyvatelé Úval se ovšem nemusí bát, že by v jejich oblíbeném parku úplně přestala existovat jakákoliv zeleň. Počínaje březnem následujícího roku se totiž plánuje výsadba nových dřevin. Podle bilance navržených zásahů bude pokáceno 51 stromů, ošetřeno řezem 65 stromů a nově vysazeno 250 domácích druhů dřevin.

To ale stále není vše, co se s Nachlingerovým parkem zamýšlí. Vzniknout by totiž měla také nová, mlatová cestička přes park. Ten by měl být navíc ještě oživen dětskými a sportovními prvky. "Nová tvář Nachlingerova parku jiště přispěje k příjemně stráveným relaxačním chvílím," dodal starosta města.

Samozřejmě veškeré stavební práce budou hodně záviset na počasí, pokud nebude přát, pak se může stát, že se vše o nějaký ten týden či měsíc posune. Město by ale rádo v letošním roce stihlo alespoň prvotní práce, jelikož je jasné, že velké množství stromů dostane díky sněhové nadílce opět zabrat a už vůbec v případě, že již momentálně nejsou úplně v pořádku.


Životní styl

Zdraví