Dočká se desítky let chátrající hrad Valdek záchrany? Zájem má sousední obec

Přestane se rozpadat zřícenina Valdek? O její správu má zájem blízká obec
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Návštěvníky CHKO Brdy mrzí, že si nemohou prohlédnout zblízka zříceninu hradu Valdek. Objekt je veřejnosti uzavřen, protože procházet se kolem jeho bortících trosek je opravdu o život. Nejeden neposlušný turista zažil situaci, kdy se náhle uvolnil kámen ze zbytků hradu. Kdo se o památku postará do budoucna, není ani dva roky po vzniku chráněné krajinné oblasti jasné. Nyní o ni projevila zájem sousední obec Chaloupky.
 

V současné době je Valdek nacházející se v CHKO Brdy v majetku Vojenských lesů a statků České republiky (VLS). Státní podnik by uvítal jakoukoli variantu, jak zříceninu zachovat pro budoucí generace.

Zachrání památku Chaloupky?

Stále se ale nenašel nikdo, kdo by se státním podnikem uzavřel nějakou dohodu o budoucí spolupráci na záchranu památky. Kdysi se nabízelo jisté sdružení, ale z toho sešlo. Nyní se objevil zájemce, který chce hrad udržovat a zpřístupnit lidem. Je jím blízká obec Chaloupky. Jak si záchranu významné památky představuje její starosta František Charvát?

Podle starosty má obec skutečně zájem o hrad, ale je to běh na dlouhou trať. "Představy máme, v  první řadě musíme jednat se správcem památky, tedy s VLS. Máme právníky, kteří nám radí, jak postupovat a vypracovat projekt. Sama obec by na to nestačila. Ale spoléháme se na pomoc Mikroregionu Hořovicko," naznačil starosta František Charvát.

Sehnat peníze prý nebude takový problém

Obec by v první řadě zajistila nejzákladnější opravy hradu, jeho stabilizaci. "Zřícenina se hodně rozpadá, základ je prostě v opravě a jejím pokračování. Sehnat peníze by neměl být až tak velký problém. Je možné požádat o granty či dotace kraj, ministerstvo kultury. Spoléhám na mikroregion, kde jsou šikovné zaměstnankyně, které se vyznají v grantech a dotacích a administrativě," shrnul starosta záměry a postupy, jak památku oživit.

Obec si představuje, že po opravách se památka zpřístupní a chce do využití zapojit třeba studenty archeologie pořádáním kempů. "Mám nejen k tomuto místu v Brdech velice kladný vztah a byla by škoda, aby byla zřícenina zničená," uzavřel starosta.

Správcem jsou vojenské lesy

Jak jsme již uvedli, objekt je uzavřen a mezi zbytky zdí jednotlivých částí hradu se nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat. Od roku 1958 je přitom objekt chráněn jako kulturní památka ČR. Podle vedení Vojenských lesů a statků je momentálně ve hře několik variant řešení správy Valdeka.

Valdek je zřícenina raně gotického hradu ze třináctého století s mladšími dostavbami, nacházející se v katastrálním území Chaloupky v Brdech, patřícím od roku 2016 k obci Chaloupky v okrese Beroun. V roce 1346 byl hrad obléhán, od dob třicetileté války je pustý. První zmínka o hradu je z roku 1263, kdy je jméno poprvé uváděno v predikátu Oldřicha Zajíce z Valdeka. Ten byl královským číšníkem a purkrabím na hradu Lokti. Nejvýznačnějším členem rodu byl Vilém Zajíc z Valdeka, nejvyšší maršálek a královský podkomoří.

"Od možnosti, že objekt ponecháme ve vlastní správě, přes variantu majetkového převodu do rukou jiné veřejné instituce – obce, kraje či odborné instituce státní správy. Nevylučujeme však ani model, kdy by hrad byl spravován například občanským spolkem," sdělil za státní podnik jeho mluvčí Jan Sotona. Primární roli při konečném rozhodování bude podle mluvčího Vojenských lesů hrát kvalita projektu správy hradu, strategické zajištění financování takového projektu a v neposlední řadě také to, zda toto využití bude korespondovat s obecnou snahou CHKO Brdy o minimalizaci civilizačních, tedy především dopravních a stavebních zásahů do této přírodní oblasti.

Podnik musí řešit i ostatní majetek

Mluvčí Jan Sotona připomíná, že se zánikem vojenského újezdu a vznikem CHKO byl na VLS jako správce velké části dotčeného území převeden rozsáhlý majetek, jehož "revitalizaci" pro účely turisticky využívané oblasti s ohledem na finanční a projektovou náročnost musí podnik řešit v několika etapách.

"Vojenské lesy a statky v současné době po dohodě se správou CHKO i okolními obcemi věnují prioritu jiným projektům souvisejícím s turistickým využitím CHKO, primárně se věnujeme našemu společnému projektu se správou  CHKO - Návštěvnickému domu CHKO Brdy na zámečku Tři Trubky a budování základní strategické turistické infrastruktury," doplnil Sotona.

Cílové řešení správy Valdeku chce podnik řešit v budoucnosti, nejlépe po dokončení projektu na Třech Trubkách. Na zřícenině hradu Valdek jsou proto v současné době prováděny udržovací konzervační práce, jejichž smyslem je zajistit objekt proti chátrání před tím, než bude stanovena konečná strategie správy této památky.