Praha 6 nezveřejnila smlouvy za miliony. Zastupitel, který upozornil na chyby, byl vyhozen

Nejasnosti jsou i kolem polikliniky Pod Marjánkou
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Zákon o registru smluv zavazuje veřejné instituce zveřejňovat všechny smlouvy o objemu vyšším než 50 tisíc korun. Od 1. 7. 2017 je spojen s tvrdým sankčním mechanismem – na smlouvu, která nebyla zveřejněna do tří měsíců od uzavření, je nutné pohlížet, jako kdyby byla neplatná od samého počátku. To nyní hrozí v případě některých smluv Prahy 6. Vlivem laxního přístupu správcovské firmy nebyly zveřejněny smlouvy v celkové hodnotě přes 10 milionů korun.

Městská část Praha 6 dlouhodobě pověřuje výběrem a kontrolou veřejných zakázek svou dceřinou firmu SNEO, a. s. Ta o veřejných zakázkách informuje na svých internetových stránkách. Jak z těchto informací vyplývá, dne 27. července 2017 byly uzavřeny smlouvy o rekonstrukci zpevněných ploch v areálu mateřské školy Šmolíkova v hodnotě 1 974 678,55 Kč bez DPH a v areálu mateřské školy Bubeníčkova v hodnotě 1 212 925,77 Kč bez DPH. 

Zákon hovoří jasně: Smlouva, uzavřená po 1. červenci 2017, je účinná teprve ke dni zveřejnění v registru smluv. Pokud nebyla zveřejněna do tří měsíců od podpisu, je neplatná od samého počátku. Smluvní strany potom mohou veškerá plnění, která si již poskytly, požadovat zpět z titulu bezdůvodného obohacení.

Jak je možné ověřit například na internetových stránkách školek, stavební práce v jejich areálu probíhaly během srpna a září. Přesto ovšem příslušné smlouvy chybí v registru smluv. Další smlouva, týkající se výměny výtahů v objektu Polikliniky Pod Marjánkou, v ceně 7 334 229 Kč bez DPH, v registru smluv sice je obsažena, byla však zveřejněna později, než činí maximální lhůta dle zákona.

Upozornil a byl vyhozen

Na nesrovnalosti při činnosti správcovské firmy SNEO přitom opoziční zastupitelé dlouhodobě upozorňují. "Dlouhodobě kritizujeme malou transparenci při zadávání výběrových řízení. Když jsem coby člen Dozorčí rady SNEO žádal informace o tom, které firmy jsou při zadávání veřejných zakázek organizovaných pro Prahu 6 oslovovány, byl jsem namísto odpovědi z dozorčí rady SNEO vyhozen," uvádí k tomu zastupitel Vladimír Šraier. "Městská firma následně odmítla odpovědět i na opakované žádosti pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím."

Nejedná se o přitom o jediné porušení informačních zákonů ze strany městské firmy. „Už v říjnu 2017 jsme upozorňovali, že čtyři desítky smluv a faktur, které uzavírala společnost SNEO, byly v přímém rozporu se zákonem zveřejněny v registru smluv později, než je zákonem požadovaná lhůta 30 dnů. V některých případech činilo přitom zpoždění až 13 měsíců,“ uvádí Pavel Weber, místopředseda Komise pro otevřenou radnici a IT v Praze 6 za Zelené. Jednalo se přitom o smlouvy uzavřené před 1. červencem 2017, na které se sankce neplatnosti nevztahuje.

Problémů je mnohem více

Další problematickou smlouvou bylo zadání právní analýzy vztahující se k prodeji areálu pro bytovou zástavbu Na Dračkách. Tato smlouva byla uzavřena 2. října 2017, zveřejněna byla teprve těsně před koncem sankčního období – 30. prosince 2017, teprve tímto okamžikem by tedy dle dikce zákona měla být účinná. Už předtím ovšem na jejím základě rozhodlo zastupitelstvo Prahy 6 o záměru prodeje celého areálu o ceně několika stovek milionů korun.

"Transparenci veřejné správy považujeme za základní krok k efektivnímu nakládání s veřejnými financemi,“ tvrdí pražský zastupitel Viktor Mahrik a předseda Pirátů na Praze 6. "Politici Prahy 6 se rádi chlubí transparencí radnice, ale všechny důležité věci se schovávají pod netransparentní firmu SNEO," dodává.