Veleslavínský zámek se bude dražit přesto, že ho chce pražský magistrát. Čí zájmy v tom jsou?

Některé budovy komplexu jsou ve špatném stavu
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Barokní zámek v pražském Veleslavíně se bude dražit 30. listopadu. Minimální cena chátrajícího komplexu je stanovena na 382 milionů korun. Dražbu schválilo ministerstvo kultury a poté ji vyhlásil správce objektu, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Proti dražbě se v září postavili zastupitelé Prahy 6. O získání zámku již dříve projevila zájem Praha, která se stále snaží vyvolat jednání s úřadem o přímém prodeji.

Dražba zámku je po dražbě bývalého kláštera na náměstí Republiky v roce 2015 za 790 milionů korun druhou nejvyšší veřejnou dražbou, kterou dosud úřad uspořádal. Ještě více pak stát utržil za prodej nedalekých bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad, dnešního obchodního domu Palladium, které v polovině 90. let prodalo ministerstvo obrany za více než 900 milionů korun.

"Jedná se o zcela unikátní investiční příležitost v mimořádně lukrativní lokalitě Prahy 6. Věřím, že nalezneme nového majitele, který kromě nezanedbatelného příjmu do státního rozpočtu zastaví chátrání této kulturní památky, najde pro ni smysluplné využití a vdechne jí nový život," uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Zájem má město Praha

Hlavní budova zámku dosud sloužila pro soukromé zdravotnické zařízení. Současnému nájemci však končí smlouva a státu by od prosince vznikly náklady na ostrahu ve výši 70 000 korun za měsíc a k tomu výdaje na topení. Podle zářijového vyjádření Arajmu ÚZSVM nemá jinou možnost než areál vydražit, protože ze zákona nesmí snižovat výnos státu. Státní majetek by mohl být za určitých okolností přímo prodán nebo bezúplatně převeden. Úřad však podle svého vyjádření neobdržel žádost s potřebnou dokumentací.

"Stále se snažíme iniciovat jednání o přímém prodeji, případně máme zájem si objekt do převodu pronajmout, abychom do té doby nesli náklady za stát. Naši účast v dražbě nemohu vyloučit, ale rozhodně tuto variantu nepreferujeme," řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Podle něj byla druhá možnost, kterou je bezplatný převod, prakticky vyloučena, protože objekt není v územním plánu určen jako veřejně prospěšná stavba. Praha má nyní pouze ideový záměr na využití objektu pro sociální nebo kulturní potřeby, nikoli požadované podklady o finanční a časové realizaci využití.

Výzvy ke zrušení dražby

V září zastupitelé Prahy 6 uvedli, že nebylo možné se s úřadem domluvit na získání objektu do vlastnictví města. Když Praha v minulém roce projevila o zámek zájem, ÚZSVM magistrátu odpověděl, že přednost má státní organizace, tedy Národní památkový ústav. Ten však letos svůj zájem stáhl. O tom však hlavní město podle zastupitelů Prahy 6 nebylo informováno.

Zastupitelstvo městské části proto v září vyzvalo ÚZSVM, aby dražbu zrušil nebo pozastavil do doby, než bude moci doplnit dokumentaci prokazující zájem Prahy o nemovitost. Uskutečnění dražby několik týdnů po komunálních volbách podle zastupitelů Prahy 6 znemožňuje účast samosprávy v řízení, protože o zapojení do dražby nestihnou včas rozhodnout zastupitelstva hlavního města a Prahy 6, která by zapojení městské části do dražby posvětila.

Historická hodnota

Dražba se uskuteční 30. listopadu v 11:00 hodin v budově ÚZSVM. Minimální příhoz je stanoven na 500 000 korun a podmínkou účasti v dražbě je složení dražební jistoty ve výši deset procent minimální ceny.

Zámek s historickým parkem, který se rozkládá na třech hektarech, pochází odhadem z roku 1725, kdy byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Naposledy byl areál rekonstruován v roce 1986. ÚZSVM převzal areál barokního zámku v roce 2015 od ministerstva práce a sociálních věcí.