Praha se pokusí získat zámek na Veleslavíně do svého majetku

Některé budovy komplexu jsou ve špatném stavu
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Hlavní město se pokusí získat do svého majetku zámek na Veleslavíně, bude o tom jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Barokní zámeček chtělo ÚZSVM vydražit, ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) však ve čtvrtek večer zrušil souhlas, který je k dražbě nezbytný.

Dražba se měla uskutečnit 30. listopadu, počáteční cena byla stanovena na 382 milionů korun. Záměr dražby kritizovali zástupci nové pražské koalice a Prahy 6. "V příštím týdnu chceme začít další jednání s ÚZSVM o přesných podmínkách převodu na hlavní město Prahu. Veškeré kroky chceme také projednat a koordinovat s Prahou 6," mluvčí hlavního města Tadeáš Provazník.

O tom, že město i městská část, na jejímž území zámek je, spojí síly, aby získaly areál do majetku města, svědčí i vyjádření starosty Prahy 6. "Dokumenty připraví zejména hlavní město, my mu zajistíme maximální součinnost," sdělil Ondřej Kolář (TOP 09), který dražbu označil za "bezprecedentní tunel".

Situace je dost zmatená

Zámek z 18. století by podle ministra kultury měl zůstat ve veřejném vlastnictví. "Slučujeme celou řadu příspěvkových organizací a je zapotřebí otevřít diskusi o tom, zda objekt například nevyužít pro některou z těchto kulturních institucí," vysvětlil Staněk.

Pokud by ministerstvo nenašlo pro objekt využití, mohl by zámek posloužit Pražanům. V souvislosti s tímto případem chce ČSSD podle pražského předsedy strany Petra Pavlíka iniciovat změnu zákona o nakládání se státním majetkem, aby mohly obce a kraje jednodušeji nabývat nepotřebný státní majetek.

Dražbou chtěl ÚZSVM vyřešit situaci, kdy nájemci zámku, který v hlavní budově provozoval soukromé zdravotnické zařízení, končí smlouva 30. listopadu a státu by od následujícího dne vznikly náklady na ostrahu. Úřad musí fungovat tak, aby se nesnižovala hodnota jemu svěřeného státního majetku a také musí zabránit zbytečným výdajům ze státního rozpočtu na údržbu areálu, který by byl bez nájemce. S ohledem na zrušenou dražbu úřad pravděpodobně v nejbližší době vyhlásí transparentní výběrové řízení na pronájem.

Historický skvost

Podle vyjádření zástupců nové koalice by o objekt mělo zájem hlavní město, které by se však s ohledem na změnu vedení magistrátu pravděpodobně nestihlo do dražby přihlásit a jako veřejná instituce by navíc mělo malou šanci uspět. Proto rozhodnutí ÚZSVM kritizovali, stejně jako vedení Prahy 6. Zastupitelstvo městské části v září úřad vyzvalo, aby dražbu zrušil nebo pozastavil do doby, než bude moci doplnit dokumentaci prokazující zájem Prahy o nemovitost.

Zámek s historickým parkem, který se rozkládá na třech hektarech, pochází asi z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Naposledy byl areál rekonstruován v roce 1986. ÚZSVM převzal barokní zámek v roce 2015 od ministerstva práce a sociálních věcí.