Praha se pokusí získat zámek na Veleslavíně do svého majetku

Některé budovy komplexu jsou ve špatném stavu
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Hlavní město se pokusí získat do svého majetku zámek na Veleslavíně, bude o tom jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Barokní zámeček chtělo ÚZSVM vydražit, ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) však ve čtvrtek večer zrušil souhlas, který je k dražbě nezbytný.

Dražba se měla uskutečnit 30. listopadu, počáteční cena byla stanovena na 382 milionů korun. Záměr dražby kritizovali zástupci nové pražské koalice a Prahy 6. "V příštím týdnu chceme začít další jednání s ÚZSVM o přesných podmínkách převodu na hlavní město Prahu. Veškeré kroky chceme také projednat a koordinovat s Prahou 6," mluvčí hlavního města Tadeáš Provazník.

O tom, že město i městská část, na jejímž území zámek je, spojí síly, aby získaly areál do majetku města, svědčí i vyjádření starosty Prahy 6. "Dokumenty připraví zejména hlavní město, my mu zajistíme maximální součinnost," sdělil Ondřej Kolář (TOP 09), který dražbu označil za "bezprecedentní tunel".

Situace je dost zmatená

Zámek z 18. století by podle ministra kultury měl zůstat ve veřejném vlastnictví. "Slučujeme celou řadu příspěvkových organizací a je zapotřebí otevřít diskusi o tom, zda objekt například nevyužít pro některou z těchto kulturních institucí," vysvětlil Staněk.

Pokud by ministerstvo nenašlo pro objekt využití, mohl by zámek posloužit Pražanům. V souvislosti s tímto případem chce ČSSD podle pražského předsedy strany Petra Pavlíka iniciovat změnu zákona o nakládání se státním majetkem, aby mohly obce a kraje jednodušeji nabývat nepotřebný státní majetek.

Dražbou chtěl ÚZSVM vyřešit situaci, kdy nájemci zámku, který v hlavní budově provozoval soukromé zdravotnické zařízení, končí smlouva 30. listopadu a státu by od následujícího dne vznikly náklady na ostrahu. Úřad musí fungovat tak, aby se nesnižovala hodnota jemu svěřeného státního majetku a také musí zabránit zbytečným výdajům ze státního rozpočtu na údržbu areálu, který by byl bez nájemce. S ohledem na zrušenou dražbu úřad pravděpodobně v nejbližší době vyhlásí transparentní výběrové řízení na pronájem.

Historický skvost

Podle vyjádření zástupců nové koalice by o objekt mělo zájem hlavní město, které by se však s ohledem na změnu vedení magistrátu pravděpodobně nestihlo do dražby přihlásit a jako veřejná instituce by navíc mělo malou šanci uspět. Proto rozhodnutí ÚZSVM kritizovali, stejně jako vedení Prahy 6. Zastupitelstvo městské části v září úřad vyzvalo, aby dražbu zrušil nebo pozastavil do doby, než bude moci doplnit dokumentaci prokazující zájem Prahy o nemovitost.

Zámek s historickým parkem, který se rozkládá na třech hektarech, pochází asi z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Naposledy byl areál rekonstruován v roce 1986. ÚZSVM převzal barokní zámek v roce 2015 od ministerstva práce a sociálních věcí.