Dálnice vybavené trolejovým vedením: Jde o reálnou cestu k nulovým emisím v kamionové dopravě?

Senzor kontroluje, zda je jízdní pruh vybaven trolejovým vedením. Doposud bylo nákladní vozidlo poháněno spalovacím motorem. Nyní řidič zvedne pantografový sběrač
Zobrazit fotogalerii (7)
 

Již řadu let vyvíjejí technologické giganty v čele se společností Siemens systém průběžného nabíjení elektricky poháněných nákladních vozidel z trolejového vedení, nataženého nad dálničními tahy. Nulové emise, velký výkon, bezhlučný provoz a nulová uhlíková stopa jsou slibnými benefity nového systému. Průběžné nabíjení na elektrifikovaných dálnicích tak zřejmě představuje do budoucna obrovský potenciál.

Elektrická silniční vozidla nejsou žádným novým vynálezem: například trolejbusy věrně a spolehlivě slouží v řadě našich i dalších evropských měst a světových metropolích desítky let (první pokusy s nimi začaly již více než před 100 lety), elektrobusy jezdící na pohon z baterií nejsou v našich městech také již ničím výjimečným; zavádění elektrického pohonu i do silniční nákladní dopravy však novinkou je a pomalu přestává být jenom experimentem. 

Elektrifikované úseky dálnic, které představují jedno z možných řešení do budoucna, testuje společnost Siemens zatím tři: ve Švédsku, v Německu a v USA v Kalifornii. Pro další rozvoj doporučují týmy expertů nejprve elektrifikovat úseky mezi největšími městskými aglomeracemi, mezi přístavy, letišti a skladovacími či překládkovými terminály a mezi místy těžby surovin a zpracovatelskými závody, resp. továrními centry.

Jak to v praxi probíhá

Na dálnici se nákladní vozidlo - hybridní tahač s návěsem či přívěsem přiblíží k elektrifikovanému úseku s trolejemi, nataženemu nad pravým jízdním pruhem. Senzor vozidla rozpozná, že jízdní pruh je vybaven trolejovým vedením a řidič stisknutím tlačítka zdvihne pantografový sběrač, umístěný na střeše kabiny (zkouší se jak jeden sběrač se dvěma vzájemně izolovanými ližinami, tak i dva samostatné sběrače, pro plus a minus pól zvlášť).

Během několika sekund nastane v kabině téměř úplné ticho: spalovací motor se zastaví a vozidlo přejde na pohon elektromotorem, rychlostí do 90 km/h. Jízdu pod trolejí řídí automatika - řidič není zatěžován soustředěním se na udržování přesné stopy. Současně jsou nabíjeny akumulátory ve vozidle. Pokud je nutné při předjíždění nebo objíždění zajet do levého pruhu, lze tak učinit bez problémů - systém manévr rozpozná a stáhne sběrače.

Jestliže se vozidlo vrátí do elektrifikovaného pruhu, sběrače se opět zdvihnou; pokud elektrifikovaná část dálnice skončí, sběrače se opět stáhnou a vozidlo bude nadále pokračovat minimálně několik desítek kilometrů z právě nabitých akumulátorů, dokud se jejich kapacita nevyčerpá. Následně se opět přejde na klasický pohon spalovacím motorem. 

Čistá, bezpečná a efektivní technologie

Ještě před pár lety by byla myšlenka, že by se na běžných dálnicích mohla spolu s osobními automobily vyskytovat i elektricky poháněná nákladní vozidla, jen vizí budoucnosti. V současné době však v Evropě existuje několik projektů, které mají ověřit reálné vlastnosti této čisté, bezpečné a efektivní technologie a její přínos. Vlády a příslušné odborné instituce v Německu, Itálii a Švédsku aktivně podporují výzkumné projekty, jejichž hlavním cílem je vybudování elektrifikační infrastruktury, která by pokryla části dálniční sítě v Evropě touto technologií.

Elektrifikace vozidel 

Jednou z firem, které věnují na tento výzkum velké prostředky, je společnost Scania. Podle názoru jejích odborníků nepotrvá dlouho, než se elektrifikace těžké nákladní dopravy stane pro dopravce dobrou investicí. Prostřednictvím pokračujících investic do vývoje elektrifikovaných řešení se však společnost Scania snaží nalézt i jiné a rychlejší cesty k dosažení ekologické a trvale udržitelné dopravy. Elektrifikované dálnice jsou ovšem vnímány jako jedna z několika nejslibnějších technologií, které mohou zaručit budoucí rozvoj dálkové nákladní dopravy.

Podle některých studií se má objem silničních nákladních přeprav ve světě do roku 2050 ztrojnásobit; určitou část této zátěže sice převezme železniční doprava, ale většina zůstane na bedrech dopravy silniční. Nadále zatěžovat životní prostředí emisemi ještě v mnohem větší míře než dnes není možné. Elektrifikace vozidel se proto musí rychle rozvíjet a díky svým environmentálním, společenským a nákladovým přínosům bude hrát důležitou roli při přechodu na systém dopravy bez fosilních paliv.


Životní styl

Zdraví