Skvělá inspirace: Polská vojvodství nakupují nové vlaky z domácí produkce

Jednotky PESA Elf 2 splňují normy TSI
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Po dramatickém poklesu výkonů v 90. letech probíhá u našich severních sousedů v Polsku již několik let vcelku úspěšná renesance železniční dopravy. Jednotlivá vojvodství a nově vzniklé soukromé firmy, zabývající se železniční osobní dopravou, pořizují ve stále větších počtech nová vozidla, která splňují současné evropské technické standardy a přitom pocházejí z domácí polské produkce.

Politické změny roku 1989 zasáhly do života každého občana a do všech oblastí hospodářství - někdy pozitivně, někdy negativně. Stejně jako u nás, tak i v Polsku došlo v oblasti průmyslu, obchodu a služeb ke zhroucení valné většiny původních vazeb a struktur, krachu řady firem, poklesu výkonnosti dalších a počátku budování struktur zcela nových. Tyto změny měly obrovský dopad mj. na železniční dopravu, přičemž dřívější úroveň přepravních výkonů se v Polsku obnovit nepodařilo.

Jestliže v roce 1989 přepravily PKP - tehdy unitární polské státní dráhy - bezmála miliardu lidí - přesně 951,5 milionu cestujících, v následujících pěti letech došlo k obrovskému poklesu (o 2/3) a od té doby počty přepravených osob kolísají kolem hodnot 270 - 310 milionů osob každý rok. Vedení drah na tyto skutečnosti zareagovalo masivním rušením místních drah a drastickým omezováním počtu spojů i na některých vcelku důležitých regionálních tratích, a tudíž - ve svém důsledku - odřezáváním dalších pramínků, napájejících hlavní toky. Na řadě tratí obsahoval jízdní řád pouze dva spoje - jeden ráno v jednom směru a jeden odpoledne v opačném.

Situace po letech
Unitární PKP se v průběhu doby rozdělily (podobně jako České dráhy) na nákladního dopravce PKP Cargo a na osobního operátora PKP Intercity. Kromě toho se od nich oddělil dopravce Przewozy Regionalne, jenž je dnes s podílem 26 % všech přepravených cestujících nejvýznamnějším v Polsku (byť nejvíc kilometrů najezdí dálkové spoje PKP Intercity, přes 50 % celého ročního objemu).

Před - i po roce 2000 vzniklo několik dalších regionálních dopravců, jako např. Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Mazowiecke, Koleje Wielkopolskie, PKP-SKM, SKM (Szybka Kolej Miejska) w Warszawie aj. Tito dopravci nyní obnovují svůj park novými vozidly - především elektrickými a motorovými jednotkami. Většinu objemů v nákladní dopravě si rozděluje dvacítka nejvýznamnějších dopravců, velmi úspěšné je mj. DB Cargo Polska.

Výrobce PESA

Na severu Polska se v uplynulých 20 letech vyprofiloval významný výrobce železničních vozidel - PESA Bydgoszcz. Česky Bydhošť je 350tisícové hlavní město Kujavsko-pomořského vojvodství, ležící na soutoku řek Brdy a Visly. Historie firmy PESA Bydgoszcz je úzce spojena s první železniční tratí v Bydgoszczi, zprovozněné v roce 1851. Vedle železniční stanice zde vznikly dílny s názvem Warsztaty Naprawcze Wschodniej Kolei, jež byly v roce 1855 rozšířeny o administrativní budovu a postupně o další provozy. Opravovaly se zde parní lokomotivy i železniční vozy.

V roce 1991 se od státních drah PKP oddělila společnost ZNTK Bydgoszcz, která začala vyvíjet vlastní aktivity, týkající se oprav a později i výroby železničních vozidel. V roce 2001 se firma přejmenovala na PESA Bydgoszcz (celým názvem: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding). Do jejího portfolia byly mezitím zařazeny vedle oprav a kompletních rekonstrukcí motorových i elektrických lokomotiv i výroba tramvají, elektrických a motorových jednotek a vývoj nových typů vozidel. Motorové jednotky LINK slouží i na našich drahách (pod názvem RegioShark); tramvaje PESA nesou názvy Swing, Fokstrot, Twist a Jazz.

Elektrická jednotka Elf 2
PESA nabízí vedle patrových „push-pull“ jednotek (určených k vedení lokomotivou) tři typy elektrických jednotek: Acatus Plus, Dart a Elf. Polský železniční operátor SKM Warszawa loni podepsal smlouvu na dodávku 21 elektrických jednotek typu Elf 2. Dodávka osmi pětivozových jednotek a pěti čtyřvozových je naplánována na příští rok. Klimatizované jednotky Elf 2 budou umístěny v depu Szczęśliwice a budou obsluhovat mj. trati z Varšavy směrem na Piaseczno a Ożarów Mazowiecki. Jednotky Elf (Electric Low-floor) poskytují možnost jízdy maximální rychlostí až 160 km/h, pohodlný nástup a výstup a dynamické jízdní vlastnosti.

Obdobně i Koleje Wielkopolskie objednaly do svého obnovovaného parku deset jednotek Elf 2. Pět je již výrobně dokončeno a právě obdrželo schválení pro provoz od UTK - polského drážního úřadu, další pětici dodá PESA v říjnu a v listopadu tohoto roku. O nákupu těchto vozidel (která mohou být řešena v konfiguraci dva až osm vozů) uvažuje i česká společnost Regiojet.