Sinice se středočeským koupalištím stále vyhýbají. Až na výjimky

Jezero Konětopy
 

V pondělí 27. července proběhlo měření kvality vody na přírodních koupalištích, které prokázalo, že na většině míst je voda vhodná ke koupání. Výjimkou je vodní nádrž Orlík na Příbramsku a písník v Bakově nad Jizerou, kde je zvýšený výskyt sinic.

V pondělí 27. července se odebíraly vzorky z vodní nádrže Slapy (lokality: Měřín, Nová Rabyně, Županovice, Živohošť, Nová Živohošť a Žďáň), které prokázaly, že zdejší voda je vhodná ke koupání. Oproti tomu ve vodní nádrži Orlík (lokality: Lavičky, Popelíky Trhovky, Podskalí) se již od poloviny června nachází zvýšený výskyt sinic, a proto byla Krajskou hygienickou stanicí zhodnocena jako voda nevhodná ke koupání či jako voda zhoršená.

Voda vhodná ke koupání je na koupališti Chroustenice na Berounsku, kde se vzorky odebíraly v pondělí 22. července. Toto koupaliště je součástí rekreačního zařízení a voda je napájena studnou v kombinaci s vodovodem.

Během pondělí 27. července se odebíraly vzorky i v oblasti Kolína na koupališti Hradištko I, které ukázaly dobré výsledky.

Obě koupaliště na Mělnicku, Cítov a Želízy, jsou taktéž bez sinic. V případě Cítova se jedná se o betonovou nádrž poblíž stejnojmenné obce napájenou vodou z místního zdroje a je průtočné. V případě koupaliště Źelízy se také jedná o malou betonovou nádrž, která je napájená ze studny.

V okrese Praha-východ jsou naměřené hodnoty také dobré. Jezero Lhota mělo  20. července vodu vhodnou ke koupání. Je to antropogenní jezero, které vzniklo po ukončení těžby štěrkopísku. Stejně dobře na tom bylo i oblíbené jezero Konětopy nacházející se ve velmi klidném prostředí. Jde o jezero napájené čistou podzemní vodou, které vykazuje na první pohled nádhernou modrou až tyrkysovou barvu.

Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody v okrese Praha-východ vykázalo měření na koupališti Vyžlovka (přírodní rybník) a v Proboštských jezerech. Ta vznikla v prostoru po vytěžení štěrkopísku, jenž je spojený úzkým krčkem s řekou Labe.

Na Mladoboleslavsku jsou všechna koupaliště vhodná ke koupání s výjimkou písníku v Bakově nad Jizerou, kde se nachází velké množství toxických sinic. Již v polovině června zde byla zhoršená jakost vody a díky červencovým vedrům se zde sinice vyskytují v takové míře, že voda je hodnocena stupněm 4 (voda nevhodná ke koupání).

Přírodní koupací biotop Mcely na Nymbursku měl při měření 22. července vodu vhodnou ke koupání. Ovšem Jezero Poděbrady mělo 27. července zvýšenou hodnotu chlorofylu a obdobně na tom je jezero Ostrá, kde se objevily i sinice, které zhoršily kvalitu vody.

Chodíte rádi na přírodní koupaliště?

Ano
92% (12 hlasů)
Ne
0% (0 hlasů)
Jdu tam, co je nejblíže
8% (1 hlas)
Celkem hlasů: 13

Doporučení Krajské hygienické stanice

  • Koupání ve vodách s vysokým obsahem toxických sinic je zvlášť nebezpečné pro osoby se sníženou imunitou, malé děti a těhotné ženy.
  • V místech, kde je kvalita vody hodnocena jako zhoršená, je vhodné se po každém koupání osprchovat.

zdroj: http://khsstc.cz/koupaliste.aspx