Čáslav chce po obcích zpětně miliony. Některé proto zastavují investice

Čáslavská skládka je nyní terčem velkých sporů. Vedení města chce po původcích odpadu doplatit vysoké částky
 

Vedení města Čáslav nyní usiluje o získání více než šesti set milionů korun na doplatcích za ukládání odpadu na místní skládku. Na krajský úřad proto bylo podáno plných 330 podnětů na zahájení správních řízení, které právě běží. Týkají se firem i okolních obcí. Mnozí ale tvrdí, že to může být jak pro firmy, tak i pro obce likvidační. Je správné doměřovat poplatky zpětně, a to i v milionových částkách?

 

Osm obcí na Kutnohorsku nesouhlasí s požadavkem na doměření částek za ukládání odpadu na čáslavskou skládku. Čáslav o to požádala krajský úřad, tvrdí, že by měla dostávat za ukládání odpadu více peněz. Okolní obce Žleby, Chotusice, Krchleby, Žáky, Vrdy, Vodranty, Drobovice a Petrovice I upozorňují na to, že zpětné doměření poplatku by jim způsobilo ekonomické problémy, chtějí se proti tomu bránit všemi zákonnými prostředky.

Některé z obcí musejí podle svého prohlášení pozastavovat investiční akce, jako jsou opravy vodovodů, silnic a škol. Například Žleby s 1 300 obyvateli by měly doplatit téměř milion korun, a to jen za období 2016 až 2018. Lze přitom předpokládat doplácení i za rok 2019 a také mnohonásobné zvýšení poplatku do Státního fondu životního prostředí.

Narušení principů právního státu?

Návrh Čáslavi podle obcí narušuje principy právního státu, například legitimního očekávání. Doplacení za rok 2016 po uplynutí promlčecí doby je podle nich navíc nemorální. „Z těchto důvodů již v současné době některé obce zvažují na protest proti jednání města Čáslav vystoupit z Mikroregionu Čáslavsko,“ píše se v prohlášení.

Běžná kontrola odhalila problém

Starosta Čáslavi Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny) už dříve řekl, že město přišlo na problém při kontrole v rámci daňového řízení. Například za předloňský rok na poplatcích dostalo 13,8 milionu korun, přitom by to podle starosty mělo být mnohonásobně více.

AVE s výtkami nesouhlasí

Každý původce odpadu by měl hradit poplatky vyměřené provozovatelem skládky. Sazebník je daný zákonem, menší část z poplatku připadá městům a větší Státnímu fondu životního prostředí. U pětiny z celkového objemu odpadu provozovatel poplatky vyměřovat nemusí a toto množství může být použito na takzvané technické zabezpečení skládky. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která je majitelem a provozovatelem čáslavské skládky, podle Málka firmám část poplatků nevyměřuje a získává tím proti jiným provozovatelům konkurenční výhodu. Firma AVE to ale odmítá a tvrdí, že postupuje v souladu se zákonem. „Vždy odvedeme všechny poplatky, které máme povinnost vybrat,“ uvedla již dříve mluvčí firmy Pavla Ivácková.

330 správních řízení

Podle krajského úřadu bylo na podnět Čáslavi zahájeno kolem 330 správních řízení a dosud byla vydána dvě správní rozhodnutí. „Jedná se o správní řízení, která nejsou ukončena pravomocně. Zdůvodnění rozhodnutí nelze v této fázi řízení zveřejňovat či předvídat,“ uvedla Helena Frintová z krajského úřadu. Za jak dlouho by mohla být všechna řízení uzavřena, nelze vzhledem ke složitosti případu odhadnout.

Rozhodujete se o další životní cestě a nemůžete se odhodlat ke změně? Možná jen potřebujete více odvahy.


Zdraví

Hobby