Dobřichovice se chlubí Stavbou roku 2015

Vstup do školy ZŠ Dobřichovice
 

Navzdory velké konkurenci získala dostavba budovy ZŠ v Dobřichovicích čestný titul Stavba roku 2015. Cenu uděluje odborná porota.

Konkurence byla letos rekordní, vybíralo se z počtu 72 přihlášených projektů. Vítěze vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, hodnotila se nejen kvalita prací a projektu, ale i zasazení do prostoru. Realizovaná dostavba základní školy v Dobřichovicích a okolního veřejného prostoru vznikl pod perem architektů Oldřicha Hájka, Jaroslava Šafera a dalších jejich kolegů. Cílem projektu bylo na místo starého křídla původní školní budovy a školnického domku vybudovat nové křídlo školní budovy s moderními třídami, kabinety, a poskytnout oddychový prostor a zázemí žákům.

 

Kdo se podílel na výsledku

Projekt přístavby základní školy v Dobřichovicích získala kancelář Šafer Hájek architekti na základě vítězství v architektonické soutěži, kterou v roce 2008 vyhlásilo vedení města Dobřichovice. Školu projektovala společnost AED project a. s. „Z mých zkušeností plyne, že na základě projektů opravdu dobré firmy se ušetří 20 % nákladů za vícepráce,“ hodnotí svůj výběr tehdejší starosta města Michael Pánek, který se projektu věnoval celých šest let a je symbolem po povodňové přeměny Dobřichovic.

Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací se stala v roce 2012 společnost Subterra a.s., přičemž hodnocena byla cena s váhou 85 % a doba provedení 15 %. Soutěž měla formu elektronické aukce, kdy účastníci postupně snižovali své nabídky. Vysoutěžená cena činila 56 266 799,- Kč (včetně DPH).

Jak vše začalo

Dobřichovice byly při povodních v roce 2002 jednou z nejvíce postižených obcí, zaplavena byla polovina z 1000 budov, mezi nimi i přízemí původní školní budovy. Ta se tehdy opravila v rámci po povodňových oprav. Nicméně bylo nadále potřeba reagovat na rostoucí trend počtu obyvatel v Dobřichovicích i okolní spádové oblasti navýšením kapacity školy. Nejprve se v roce 2010 zrekonstruovala stará budova za evropských 9 milionů s malou spoluúčastí města tak, aby se mohl uskutečnit budoucí záměr rozšíření školy. Zastupitelstvo následně schválilo velkou investici, vyčlenilo 50 milionů korun ze svých vlastních prostředků na další rozšíření. 

Vítězný projekt, samotnou dostavbu, tedy hradilo z převážné části město. Nakonec se podařilo získat v roce 2010 alespoň 15ti milionovou dotaci od Ministerstva financí . Michael Pánek podotýká: “Školy by měl stavět stát. Pro naše město to byla obrovská zátěž, ale považovali jsme  investice do školství  za tolik důležité, že jsme se rozhodli zaplatit školu z obecních peněz."

 

 

Rychlost výstavby

 

Vlastní stavba probíhala 16 měsíců v období od března 2013 do července 2014. Práce tedy proběhly velmi rychle. Přestože je zbrzdila červnová povodeň v roce 2013, stavařům se podařilo dodržet termín. Podle Michaela Pánka to má prosté opodstatnění: “Málokdy se sejde na stavbě tak dobrý tým, jako při stavbě naší školy. Všichni zúčastnění táhli za jeden provaz - projektanti, stavební dozor i samotní stavaři. To se stalo motivujícím i pro subdodavatele.“ Dále poukazuje na časosběrný dokument zachycující průběh stavby, který najdete na youtube.

 

Škola hrou

 

Základní kámen vyhotovil akademický sochař Petr Váňa. Jeho pojetí je velmi originální, místo patníku s letopočtem zdobí vstupní halu zvětšená kostička lega ze sliveneckého mramoru s nápisem „Škola hrou“.

Základní kámen s nápisem "Škola hrou"

Sochař Váňa realizoval i nápad úpravy schodiště architekta Hájka, kterým se vstupuje z frekventované ulice do klidného prostoru školy. Sochařský prvek s vodou má symbolizovat řeku Berounku.

schody do areálu s prvkem vody

 

Nebylo to bez diskuzí

Během výstavby proběhla demolice levého křídlo staré budovy a objektu školníka, aby se mohlo následnou navázat na křídlo nové s propojením do původního objektu školy. Proti zbourání této nejstarší části školy podepsalo v roce 2010 něco okolo stovky občanů svůj nesouhlas. Budova však podle bývalého starosty nesplňovala kritéria pro moderní výuku a co víc, projekt byl již dávno rozjetý rekonstrukcí první části školy. Dostavbou nového křídla se vyřešil nedostatek školních míst, kapacita školy se navýšila o sedm tříd, a ještě poskytuje architektonický zážitek, kterým se žáci mohou kochat již od loňského roku.

 

Oddychový prostor    

oddychový prostor

Projekt vyřešil i situaci, kdy vstup do stávající školy byl umístěn v blízkosti rušné křižovatky a nenabízel žádný volný prostor. Děti musely na hřiště jít oklikou a obcházely celou budovu. Před vstupem do školy vznikl nový prostor s vodní kaskádou a veřejnosti částečně otevřený školní dvůr.

 

 

Architektonické řešení

Třípodlažní objekt má atypický půdorys odskakující fasády a plochou střechu s takzvaným kšiltem, jenž spojuje všechny části komplexu. Vytváří tím jeden celek a přináší silnější a razantnější měřítko. 

Novostavba

Nová přístavba je rozdělena na dvě části. První, třípodlažní přímo navazuje na stávající budovu a půdorysně přibližně kopíruje bouranou nejstarší část školy. Druhá, dvoupodlažní část je tvořena souborem jednotlivých učeben a kabinetů kolem široké středové chodby s odpočinkovými kouty. Obě části spojuje centrální středový prostor se schodištěm a polootevřeným prostorem multifunkční „knihovny“.

Nové části školy jsou komponovány tak, aby vznikl pohodlný, přehledný a prosvětlený vnitřní prostor školy a aby učebny měly výhled převážně do klidového jižního a východního prostoru a byly dostatečně prosvětleny. Nová část budovy je se stávající budovou školy spojena v úrovni přízemí i patra. Obě části mají vlastní schodiště.

 

možná by vás také zajímalo:

Architektonickou soutěž vyhrál projekt nové školy pro Psáry a Jirčany. Teď se shání peníze na realizaci.

 

 

 

 


Životní styl