Dobrovolní hasiči ve středních Čechách si rozdělí necelých 6 milionů korun

SDH si rozdělí šest milionů korun
 

Dotace je určena na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH), na mzdové výdaje či na odbornou přípravu strojníků a velitelů družstev a jednotek SDH.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 27. července na zasedání program „Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Středočeského kraje na rok 2015“, který bude vyhlášen do konce července hejtmanem Milošem Peterou.

„Kraje se v souladu se zákonem o požární ochraně podílejí na financování zásahových jednotek SDH vybraných obcí tím, že jim poskytují dotace. K tomuto účelu Středočeský kraj obdržel od generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (GŘ HZS) ČR do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 5,916 milionu korun. Peníze se budou rozdělovat v souladu s podmínkami, které pro čerpání této dotace stanovilo ministerstvo vnitra a generální ředitelství HZS,“ vysvětlil Petera.

Dotace je určena na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, na mzdové výdaje či na odbornou přípravu strojníků a velitelů družstev a jednotek SDH. Z dotace budou rovněž hrazeny výdaje za uskutečněné zásahy jednotky obecního sboru dobrovolných hasičů na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje mimo vlastní územní obvod a také výdaje na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je stanovena od 1. do 16. září 2015. Poskytnutou dotaci bude možné použít do 31. prosince 2015.