Hnutí pro Prahu dluží za pronájem reklamních ploch. Pohledávka jde do exekuce

O Praze chtěli rozhodovat, o jejich dluzích už však zřejmě rozhodnuto bylo
Zobrazit fotogalerii (2)
 

V červnu 2017 Rada hlavního města Prahy schválila pronájem veřejného osvětlení politickým stranám za účelem prezentace jejich předvolebních kampaní a kandidátů. Ten administrativně a technicky zajišťovala městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP), která pro metropoli veřejné osvětlení spravuje. Ne všechna politická hnutí však splnila své smluvní závazky, THMP proto nyní přistupuje k soudnímu vymáhání. 

„Pro prezentaci politických stran v komunálních volbách 2018 jsme umožnili výhodný nájem celkem 20 tisíc stožárů veřejného osvětlení, které byly osázeny více než 40 tisíci sololitových desek tzv. berousků,“ popsal místopředseda společnosti THMP Tomáš Novotný a dodal, že možnosti zaujmout své voliče prostřednictvím plakátů na stožárech veřejného osvětlení využilo i Hnutí pro Prahu, reprezentované pražským advokátem JUDr. Karlem Fischerem, který hnutí zastupoval z pozice předsedy hnutí.

Písemné uznání dluhu

 „Na základě smlouvy ze srpna 2018 jsme pro toto hnutí zajišťovali výrobu, montáž a demontáž sololitových desek k jeho propagaci v rámci voleb do zastupitelstva hlavního města a zastupitelstev jednotlivých městských částí. Vzhledem k tomu, že hnutí smluvenou cenu 445 560 Kč po splatnosti neuhradilo, vstoupili jsme do jednání s jeho tehdejším předsedou panem Fischerem,“ upřesnil Tomáš Novotný. Jeho výsledkem bylo písemné uznání dluhu ze strany Hnutí pro Prahu a současně uzavření dohody o splácení v jedenácti pravidelných splátkách v průběhu roku 2019.

Hnutí pro Prahu (nebo také Starostové pro Prahu) je politické hnutí založené v roce 2013, které je aktivní v komunální politice na území hlavního města Prahy.

Politické hnutí však do dnešního dne společnosti 100% vlastněné městem dlužnou částku neuhradilo, THMP proto byla v souladu s péčí řádného hospodáře nucena podniknout právní kroky k vymožení peněžitého plnění.

„V současné době máme k dispozici pravomocný a vykonatelný platební rozkaz na úhradu dluhu. Předpokládám, že v následujících dnech postoupíme do exekuční fáze. Je mi líto, že se nám ani po několika měsících nepodařilo dosáhnout zaplacení dlužné částky formou dohody a že jsme nakonec nuceni hájit zájmy naší společnosti soudní cestou,“ uzavřel postup THMP Tomáš Novotný.