Týnec nad Sázavou hledá významné občany

Předávání ocenění v roce 2010
 

Město Týnec nad Sázavou letos  již počtrnácté vyzývá občany k podávání nominací na titul Významného občana města. Uzávěrka bude 21. 8. 2015

"Pokud tedy víte o někom, kdo se zasloužil o rozvoj města, významně ovlivnil život ve městě nebo se zapsal do historie města svou prací, nominujte ho!" vyzývají zástupci města.

Návrhy je možno zasílat na Městský úřad do pátku 21. 8. 2015.  Rada města je projedná a předloží ke schválení zastupitelstvu.

Ocenění „významný občan města“ se začalo udělovat poprvé v roce 2002. Prvním oceněným byl pan František Šípek. Tato slavnost postupně stala dlouhodobou tradicí.

Navrhovat může široká veřejnost, zájmové i společenské organizace. Návrh by měl obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém působí, odůvodnění návrhu a kontakt na navrhovatele.

Představitelé města věří, že společně s občany připraví oceněným nevšední zážitek, na který budou rádi vzpomínat po celý život.


Zdraví

Hobby