Dlouho očekávaný obchvat: Prioritu má etapa Brod - Bohutín

Obchvat by měl značně ulevit okolním obcím
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Podle Ředitelství silnic a dálnic je na čase soustředit se na stavbu v úseku mezi Brodem a Novou Hospodou. Zatím se vypracovává projektová dokumentace a řeší se připomínky města a obyvatel. Čeho se lidé bojí?

Stavba obchvatu z Příbrami na jihovýchodní obchvat a od Bohutína do Brodu se pěkně vleče. "Mluví se o tom už celá desetiletí, ale zatím se nic neděje a cesty jsou zničené," rozčiluje se řidič Petr Závrata, který denně jezdí v regionu. Teď to však vypadá, že se něco už opravdu začne dít. 

Plánovaná stavba by měla odčerpat téměř 6 tisíc aut a 500 nákladních aut z nyní extrémně vytíženého úseku  Bohutín – okružní křižovatka Brod. Ta by jinak pokračovala dál přes Bohutín, Rožmitálskou ulici, Vysokou Pec až na Březové Hory. V těchto obcích z velké části vyřeší problémy s bezpečností, prašností a v neposlední řadě i s hlučností. Ředitelství silnic a dálnic, jako investor stanovilo prioritní etapu mezi městy Brod a Bohutín. Jenže je potřeba dořešit spoustu věcí a rozptýlit obavy místních. 

Jihovýchodní obchvat Příbrami bude mít dvě části. Z Nové Hospody do Brodu bude dlouhý přes čtyři kilometry.

Z čeho mají místní obavy?

"Neviděli jsme, jak to vlasně má být s vyřešením přístupových cest. My tam sice máme jen takovou chatu a zahradu, ale stejně potřebujeme, aby se dalo pohodlně dojet," svěřuje se na sociální síti paní Hana Krobotová. "Doufáme, že když už budeme trpět tou stavbou, tak nám udělají alespoň bezpečné cyklostezky. Myslím, že když už místní budou muset skousnout vyšší provoz a všechny ty stroje, tak si zaslouží nějakou odměnu," dodává Krobotová. 

Jaké bude řešení? 

Pro pohodlnou obslužnost obcí jsou navrženy 3 křižovatky. Jde konkrétně o křížení silnice v Bohutíně do Vysoké u Příbrami, Narysov na křížení se silnicí do Narysova a okružní křizovatky Brod v místě napojení na silnici  I/66. 

Cyklostezky mají být součástí obchvatu a stavba se má vyrovnat také s mimoúrovňovým převedením cyklotrasy do Žežic a stavební úpravy na stávající cyklotrase do Brodu. Dále bude stezka vedena podél Brodské až na současnou trasu v zahrádkářské kolonii Brod. Protihlukové opatření počítá s tím, že bude možná nutné realizovat vhodné řešení na 400 metrech blízko domů Pod Červenou, případně blízko osídlení u rybníka nad Červenou. V plánu je i oplocení obchvatu, který má chránit zvěř, která by chtěla přecházet silnici.

Na co se zatím čeká?

"Do konce letošního roku by měly být k dispozici prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti stavby. Pak už bude možné začít s prací," vysvětluje ŘSD na svých stránkách. V prioritním úseku je nutné dokončit projektovou dokumentaci a začít vykupovat pozemky. Výstavba by měla začít v roce 2020 a trvat tři roky.