Zbytečná smrt na železničních přejezdech: Lepší zabezpečení existuje, u nás ho zatím nemáme

Zařízení na ruských přejezdech účinně zabraňuje vjetí pod vlak
Zobrazit fotogalerii (1)
 

Vysoká hustota naší železniční sítě s sebou nese vysoký počet přejezdů: je jich bezmála 8 000. Velké finanční prostředky, uvolňované každoročně na jejich modernizaci, se míjejí účinkem - počet nehod na železničních přejezdech totiž neklesá. V jiných zemích si ale umějí s řidiči, kteří nerespektují žádné zákazy, dobře poradit - výklopné desky ve vozovce se opravdu těžko přejíždějí.

Nehody, při nichž se střetne osobní či nákladní automobil s vlakem na přejezdu, patří k těm s nejvážnějšími následky, končící často těžkým zraněním nebo smrtí osob v silničním vozidle (natož pak přímé střety chodců s vlakem).

Přestože každý jistě někdy v televizi některou z těchto nehod viděl, denně se stovky lidí po celé republice znovu a znovu pouštějí do tohoto nepochopitelného hazardu - ušetřit trochu času nerespektováním výstražných znamení na přejezdech, a to nejen těch bez závor, ale i těch chráněných závorami. Když je pak sklápějící se závory na přejezdu uzavřou, obvykle tito „hrdinové“ naprosto zpanikaří a opustí vozidlo, které pak vlak rozmetá. Přitom výrobce závor - firma AŽD - sám uvádí, že závory jsou subtilní a lze je autem prorazit.

Nadjezdy, podjezdy, ploty

Na tratích, po nichž jezdí vlaky vysokou rychlostí, bývají v Evropě předpisy nejpřísnější. Obvykle se před zahájením provozu rychlovlaků (těch jezdících až 350 km/h, nikoli Pendolina) musely všechny přejezdy na celé - i mnohasetkilometrové - trati nahradit podjezdy a nadjezdy a dokonce celá trať oplotit.

Ve stanicích, kterými případně takový rychlovlak projíždí, nesmí nikdo stát v určité vzdálenosti od kolejí na nástupišti, protože by vzniklým podtlakem a vzdušným vířením mohl být strhnut pod soupravu. A tak dále - samozřejmostí je monitorování celého průběhu jízdy kamerami, umístěnými vně i uvnitř vlaku, na nástupištích a v různých kritických místech. V Asii, kde například hrozí - mimo dalších nebezpečí - v určitých obdobích roku prudké monzunové deště, sledují automatické hlásky při tratích i počasí a včas dávají rychlovlakům signál ke snížení rychlosti.

Prostě neprojedete!
Například v Rusku mají na své řidiče, z nichž mnozí nepatří právě k výkvětu dodržovatelů předpisů, vcelku chytře vymyšlené zařízení, které skutečně zabraňuje vjetí na přejezd bez výrazného poškození automobilu. Jsou to výklopné desky ve vozovce, tzv. UZP (устройство заграждения переезда, ustrojstvo zagražděnija perejezda), které se po sklopení závor nadzvednou a otevřou tak příčný kanál ve vozovce, jenž se koly silničního vozidla překonat nedá, leda za cenu výrazného poškození podvozku.

Po projetí vlaku se samozřejmě UZP zase sklopí a závory se zvednou. Na celé síti ruských železnic RŽD je celkově kolem 10 000 přejezdů - hustota drah v této zemi je totiž neporovnatelně menší než u nás, a tímto zařízením jsou vybavené jen ty nejfrekventovanější.

Pokud i u nás narůstá geometrickou řadou počet řidičů, kteří ignorují všechna nařízení a předpisy, možná by stálo za úvahu zavést do naší legislativy a hlavně praxe také takovéto zábrany - možná by se kýžený efekt (zastavit auta před přejezdem) přece jen dostavil.