Jste týmový hráč? Udělejte si test týmových rolí

Když budete pracovat v týmu, dosáhnete větších úspěchů
 

Umět pracovat v týmu je důležité. Víte, jakou roli v týmu zastáváte právě vy? Proveďte si test týmových rolí.

Když nebudete umět pracovat v rámci týmu, nejspíš nikdy nedostáhnete opravdové realizace svých tužeb. Ačkoliv toho jeden člověk zastane hodně, práci v týmu, kdy má každý z vás nastaveny svoje úkoly, se to nevyrovná.

 

Když chcete pracovat společně s týmem a nejde vám to, je dost pravděpodobné, že něco děláte špatně. Možná neumíte snášet kritiku a brát si z ní to pozitivní, aby vás posunula dál, nebo máte problém se s týmem identifikovat. Může to být i tím, že neznáte svoje místo. Každý týmový hráč má vlohy pro něco jiného. Sestavit sehraný tým je prací týmového manažera.

 

Týmová spolupráce je hlavně otázkou sebepoznání, protože když chcete spolupracovat dobře s ostatními lidmi, musíte napřed znát svoje silné a slabé stránky a poznat, co vlastně týmu můžete přinést.

 

Týmová spolupráce je podstatná při práci na složitějších úkolech, které vyžadují kreativitu a různé pohledy na problém. Když týmová spolupráce funguje dobře, jsou vidět rychleji výsledky. Pro rozlišení rolí v týmu se nejčastěji používá Belbinův test týmových rolí. Ten definuje celkem devět rolí, které jsou v týmu potřeba. Tým nemusí mít 9 členů, ideální je, pokud je v týmu 5-7 lidí, kteří si mezi sebe rozdělí jednotlivé role.

Udělejte si Belbinův test týmových rolí a zjistěte, jakou roli v týmu máte.

 

Jaké týmové role existují?

  • Inovátor. To je kreativní člověk. Dívá se na věc jinak než ostatní. Přichází s novými pohledy na věc a je nositelem změny. Přínos má hlavně v dnešním rychle se měnícím tržním prostředí. Riziko však spočívá v tom, že se může cítit dotčeně, pokud se neuplatní jeho řešení, či myšlenky.

 

  • Vyhledávač zdrojů. Je schopen rychle sehnat a vyhledat skoro cokoliv. Ať už lidi, informace, finanční zdroje, či zařízení. Jedná rychle a je lidmi oblíbený. Problémem může být také rychlá ztráta motivace, pokud se něco dlouze vleče a on nemůže aktivně jednat.

 

  • Koordinátor. To je člověk, který dovede velet. Je zaměřený hlavně na cíle týmu. Je sebevědomý a dokáže ocenit i motivovat ostatní pochvalou, či uznáním. Jeho slabou stránkou může být odkládání nepříjemných, rázných kroků.

 

  • Formovač. Vedle koordinátora zastává druhou vedoucí roli. Formovač je ale spíše autoritativní a jedná striktně. Nebojí se žádných překážek. Důležité jsou pro něj ovšem termíny a čas, snaží se tedy postupovat rychle a efektivně. Mnohdy však díky tomu přehlíží podstatné detaily, což může vést k jeho chybnému úsudku.

 

  • Vyhodnocovatel. Člověk, který sleduje aktivity týmu z povzdálí a na plánech i myšlenkách hledá chyby a možná rizika. Umí vnímat jednu situaci z různých aspektů a dokáže odhadnout případné slabé stránky. Jeho kritika může demotivovat členy týmu, proto by ji měl podávat opatrně.

 

  • Týmový pracovník. Přátelský člověk, dobré vztahy s okolím staví nade vše. Udržuje dobrou atmosféru a snaží se mírnit dopady konfliktů. Slabou stránku je jeho neschopnout vyvinout tlak na ostatní, či řešit konflikty. Jeho dobroty mohou ostatní snadno zneužívat.

 

  • Realizátor. Má rád normy, harmonogramy a pevný řád. Ty pak pečlivě dodržuje a nemá rád jejich porušování. Jediný problém může nastat, když řád přeroste v byrokracii a vytvoří nepřizpůsobivé prostředí, které nebude přinášet nové myšlenky.

 

  • Dokončovatel. Je soustředěný především na detaily, je to perfekcionista. Dokáže najít a vylepšit detaily na práci ostatních. Ale jeho posedlost maličkostmi a strach ze selhání může vést až ke zbytečnému prodlužování práce.

 

  • Specialista. Tenhle člověk má vysokou úroveň odborných znalosti, jeho kladnou stránkou je spíše specializovanost a profesionalita. Problém může nastat, pokud používá příliš mnoho odborných termínů a ostatní mu nerozumí. Ti pak nechtějí být za hlupáky, že něco nechápou, tak raději mlčí.

 

Aby pracoval tým precizně a byl opravdu výkonný, musí mít všichni členové týmu společné cíle a spolupracovat na jejich dosažení. Je důležité udržovat dobré vzájemné vztahy a komunikovat. Také udržování vzájemné důvěry, či společné aktivity stmelují tým v jeden celek.

Co vám vyšlo? Pochlubte se v komentářích.