Zakryje reklamní kampaň "jsme nejlepší" placená z našich daní stamilionové machinace na Středočeském kraji?

Na problémy poprvé upozornil Michael Pánek, prakticky okamžitě byl "po zásluze" potrestán
Zobrazit fotogalerii (5)
 

"Středočeský kraj maká …opravuje silnice nejlépe a nejvíce za celou svou historii." "Na silnice půjde 3,5 miliardy, nejvíce v historii." Tak zní reklama, kterou si formou celostránkové inzerce objednal Středočeský kraj v některých médiích. Co se snaží plácáním po ramenou zakrýt?

V reklamním textu nám hejtmanka Jermanová (ANO) a radní Petrtýl (ANO) tvrdí, že v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje (KSÚS) i na odboru dopravy funguje vše perfektně a díky tomu budou Středočeské silnice lepší a lepší. Tato reklamní akce placená z našich daní nás má přesvědčit o tom, že je na Středočeském kraji a v KSÚS vše v naprostém pořádku.

Místo prověřování podvodů si zaplatili reklamu

O tom, že v KSÚS a jeho hospodaření není vše v pořádku, se píše již leta. Nyní se ale také zjistilo, že hospodaření KSÚS nikdo téměř nekontroluje, přitom KSÚS hospodaří ročně s nemalým objemem peněz ve výši zhruba 2 miliardy korun. Je nepochopitelné, že toto hospodaření nebylo kontrolováno čtyři po sobě jdoucí roky. Tedy 8 miliard téměř bez jakékoli kontroly!

Před rokem a půl obdržela hejtmanka písemné oznámení o tom, že se v KSÚS díky machinacím s veřejnými zakázkami prohospodařilo neuvěřitelných 670 mil Kč a že je v KSÚS nutné provést podrobný vyšetřovací (forenzní) audit (najdete zde).

Vedení Středočeského kraje se provedení vyšetřovacího (forenzního) auditu intenzivně bránilo a nakonec zadalo za podezřelých okolností firmě BDO Advisory jen vypracování obyčejného auditu. Tento audit se ale vůbec nezabýval oblastmi, kde pravděpodobně docházelo a dochází k machinacím či podvodům. Audit se také vůbec nezabýval současnou situací, tedy roky 2017 a 2018, což vzhledem k podezřením na stomilionové škody vznikající každý rok je samo o sobě podezřelé.

Také zadání auditu bylo dost nepochopitelné, protože vůbec nepožadovalo prověření závažných podezření vyplývajících ze zprávy tehdejšího předsedy finančního výboru (najdete zde), ani podezření z oficiálního písemného oznámení stomiliónových škod hejtmance Středočeského kraje.  

Místo podrobného vyšetřovacího (forenzního) auditu si vedení Středočeského kraje platí reklamu v novinách, která má všechny přesvědčit o tom, že je v KSÚS vše v naprostém pořádku. Podezření na stomiliónové škody se nešetří, reklama placená z našich kapes jede.

Audit byl zadán a zpracován tak, aby nic neodhalil

Auditoři z BDO měli zkoumat hospodaření v KSÚS o objemu cca 5 miliard korun. Výsledkem práce BDO však byl jen plytký a povrchně zpracovaný audit, který se nezaměřil ani na možné podvody ani na nehospodárnosti ve veřejných zakázkách, ale zkoumal jen povrchní soulad se zákonem nebo se věnoval drobným nesrovnalostem.  

Auditoři nezkoumali možnost korupce, machinace při zadávání veřejných zakázek a ani neprováděli žádné kontroly přímo na stavbách silnic. Vůbec se nezabývali podezřeními, že při opravách některých silnic bylo například místo 15 cm asfaltu položeno pouhých 5 cm, přičemž se vyfakturováno 15 cm. Nevěnovali se ani podezřelým pronájmům rozsáhlých areálů v okolí silnic II. a III. třídy, kdy například KSÚS pronajalo budovu o zastavěné ploše 300 m2 za 3 000 Kč/měsíčně apod.

Zastupitelstvu Středočeského kraje pak předložila hejtmanka Jermanová a radní Petrtýl tento zmíněný obyčejný audit s tím, že jeho velká část byla začerněná. Z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu ČR je nepřípustné tyto údaje začernit, tedy nezveřejnit. Jejich zveřejnění je základním prvkem kontroly pro zastupitelstvo a veřejnost, jak vedení Středočeského kraje a KSÚS nakládá s veřejnými prostředky.

Finanční výbor žádá další audit

Při zadávání obyčejného auditu argumentovala hejtmanka Středočeského kraje tím, že ušetřila nějaké peníze za provedení auditu. Výsledkem je audit, který je neprofesionální, povrchní a pro úspory v hospodaření v KSÚS téměř nepoužitelný. Některé návrhy auditorů v auditu jsou zcela absurdní a přímo by legalizovaly případné stávající machinace se zakázkami.

Aby mohlo dojít k nějaké nápravě v hospodaření v KSÚS, je nutné, aby Středočeský kraj zadal nový forenzní (vyšetřovací) audit včetně posledního období, tedy i roků 2017 a 2018. Vypracování tohoto forenzního auditu vyžaduje oficiálně již i Finanční výbor Zastupitelstva Středočeského kraje na základě usnesení ze dne 20. 9. 2018.

Usnesením finančního výboru s požadavkem na provedení nového podrobného forenzního auditu v KSÚS se bude muset zabývat zastupitelstvo Středočeského kraje na svém dalším zasedání. Uvidíme, jakou výmluvu pro to, aby se tento forenzní audit nedělal, bude mít hejtmanka Jermanová (ANO) a radní pro dopravu Petrtýl (ANO) tentokrát. Třeba to pak vysvětlí prostřednictvím nějakého pěkného inzerátu...

 

- Michael Pánek - 
- zastupitel Středočeského kraje za ODS, člen Finančního výboru ZSK -