Vedení berounské radnice prosazuje výstavbu na zelené louce

Co za plánovanou výstavbou stojí?
Zobrazit fotogalerii (1)
 

V Berouně se konci loňského roku začala projednávat změna územního plánu. Největší kontroverze vzbudily návrhy na změnu využití pozemků v lokalitě Na Ptáku. Kontroverze jsou na místě. Jedná se o tisíce m2 luk, lesů a polí bez infrastruktury, přístupné jednou úzkou silničkou přecházející v cyklostezku Po stopách českých králů, které by se měly z orné půdy a trvale zatravněné plochy změnit na stavební parcely pro individuální bydlení.

V Berouně a okolí přitom už zanikly tisíce hektarů polí a luk pro výstavbu satelitního bydlení. Bez odpovídající infrastruktury, jako je frekventovaná veřejná doprava a lékařská péče, by další stovky nových obyvatel jen zhoršily už tak neuspokojivou situaci pro místní.

Zastupitelstvo v případě lokality Na Ptáku rozhodlo o tom, že by se nejprve měla zpracovat územní a ekonomická studie daného území. Z vizualizace a základní obeznámenosti se situací v dané lokalitě je ale zřejmé, že zpracovávat pro toto území studii o přínosnosti změny orné půdy na stavební pozemky by bylo jen nehospodárným nakládáním s finančními prostředky města.

Profit bude mít jen developer

Není se co divit, že místní obyvatelé sepsali proti plánu na možnou výstavbu na „zelené louce“ petici. Ztráta orné půdy je jedním ze zásadních a neřešených problémů Česka. Ročně mizí stovky hektarů kvůli individuální a průmyslové výstavbě. V některých případech může být taková změna opodstatněná, ale lokalita Na Ptáku takovým případem není. Do města je vzdálená 3 km, spojení je úzkou silničkou do centra a lávkou s protilehlým Pražským předměstím.

Jediným, kdo by kromě majitelky ze změny měl ekonomický profit, je případný developer, který by zde po změně územního plánu mohl nasázet jeden rodinný domek vedle druhého. I kdyby potřebnou infrastrukturu zaplatil developer, co by tato masová výstavba přinesla městu a jeho obyvatelům?

Ať jednají jako odpovědný hospodář

V Berouně samotném je přitom dost jiných ploch, které lze využít pro bytovou výstavbu. Mělo by se tak ale stát až po tom, co bude stávajícím i budoucím obyvatelům zajištěna dostatečná kapacita zásobování pitnou vodou, zajištěna dopravní obslužnost a místa ve školách a školkách.

To jsou mimochodem problémy, které řeší mnoho středočeských měst, a například z hlediska zásob pitné vody všechny developerské projekty uspokojit nelze. Nezbývá, než aby radnice jednaly jako odpovědný hospodář a ve stavebních plánech byly více zdrženlivé.

- Soňa Mikešová, předsedkyně Středočeských Zelených -

KAM DÁL: Čekaní na demolici. Krásné vily v Bubenči už léta chátrají, aby mohly ustoupit nové stavbě.


Životní styl

Zdraví

Hobby