17. listopad: Ukradená revoluce? Mýty a dezinformace

Co by se stalo, pokud by byl vydán rozkaz demonstraci rozehnat, se snad už dnes raději ani nedomýšlejme
  |   zajímavost

Měly akci dopředu připravenou tajné služby? Byl Havel dosazená loutka? Kromě všudypřítomných oslav můžeme kolem sametové revoluce narazit na spousty mýtů, dezinformací a konspirací. Je na nich zrnko pravdy, nebo se jedná pouze o fabulace bez reálného základu?

Ukradená revoluce. Tak sametovou revoluci nazývá např. Tomio Okamura v návaznosti na bývalého studentského vůdce Martina MejstříkaVětšina konspiračních domněnek se odvíjí od faktu, že revoluce proběhla příliš hladce a plynule, snad aby dala za pravdu slavnému dobovému výroku britského historika Timothy Gartona Asche: „V Polsku to trvalo deset let, v Maďarsku deset měsíců, v NDR deset týdnů a v Československu to možná potrvá deset dnů.“

Můžeme určit tři základní okruhy mýtů spjatých se sametovou revolucí:

  • Dopředu připravené spiknutí tajných služeb.
  • Havel jako tajný spolupracovník StB vytipovaný k převzetí moci.
  • Tajná domluva o nepotrestání komunistických funkcionářů.

Byla sametová revoluce dopředu připravená?

Šlo o součást jasně promyšleného plánu? Organizovala převrat CIA, KGB nebo alespoň StB? Lákavost těchto vysvětlení tkví v tom, že nabízí zdánlivý řád v chaotickém sledu nepravděpodobných nahodilých událostí. Dnešní optikou nám to do sebe může všechno zapadat. Aktéři působili připraveně, jako by se na svou životní roli dopředu chystali.

Jenže musíme vzít v úvahu, že socialistické režimy se na konci 80. let hroutily v celé Evropě a v roce 89 už v podstatě pouze ČSSR zůstávala stalinistickým skanzenem. Aniž bychom tedy chtěli konspirovat, můžeme konstatovat, že se čekalo, „až to spadne“. A kdyby bylo všechno dopředu připravené, nezačala by StB svazky agentů divoce skartovat až v prosinci. Nemáme tedy žádný důvod se domnívat, že by se zde jednalo o nějaké spiknutí.

Agent Havel jako nástroj k hladkému převzetí moci

Druhá konspirační teorie dehonestuje Václava Havla jako agenta západu, princátko, které si prošlo fešáckým kriminálem, a také jako loajálního spolupracovníka StB, kterého vybrali do role převozníka mezi režimy.

Ale proč by premiér Ladislav Adamec při jednání se zástupci Občanského fóra odmítal právě Havlovu přítomnost? A proč nebyl 17. listopadu Havel mezi demonstranty, nebo alespoň se nenacházel v Praze? Údajně se chystal na demonstraci až 10. prosince ke Dni lidských práv.

Havel se stal symbolem všech nadějí, které občané do sametové revoluce vkládali. A když se tyto naděje v jejich reálném životě neodrazily, Havel se změnil v symbol jejich zklamání a nenávisti.

Neexistuje žádný relevantní zdroj, který by potvrzoval domněnky o Havlovi jako figurce, kterou si komunisté vytipovali k předání moci. Jedná se tedy o čistou dezinformaci sloužící k dehonestaci Havla jako symbolu sametové revoluce.

Nepotrestání představitelů režimu

Proč nedošlo k potrestání a odsouzení představitelů režimu? Můžeme za tím hledat další důkaz spiknutí StB a KGB s disidenty. Anebo se na věc podíváme realisticky. Za co by měli být vysocí státní představitelé souzeni? Ač si o jejich jednání můžeme myslet cokoli, dle tehdy platných zákonů nejednali protiprávně. A bylo by vcelku nebezpečné ihned po převratu horkou jehlou ušít zákony na míru pro potrestání konkrétních osob. V čem bychom se pak lišili od komunistů v roce 1948?

A že bývalí komunisté zůstali v úřadech soudců, politiků, estébáci udělali kariéry v byznysu i v politice? Tak jsme si je neměli volit.

K otázce možné viny a trestu se vyjadřuje Václav Havel v Moci bezmocných: v posttotalitní husákovské ČSSR není zapotřebí žádných politických procesů a koncentračních táborů, protože všichni se hlídají navzájem. Proto, když jsou všichni tak trochu vinní, nejde nalézt a potrestat viníky.

Teorie o spiknutí tajných složek komunistické moci s disidenty nebyla nikdy potvrzena, ani se nenašly jakékoli náznaky, které by tomu odpovídaly. Jedná se tedy o další dezinformaci a nepodloženou konspirační teorii.

Ukradli nám revoluci?

I přes fůru domněnek a konspiračních teorií zatím žádná nedokázala podat skutečně pádné důkazy, které by svědčily o domluveném předání moci. A tak, pokud nejsme spokojeni s aktuální politikou, systémem či životem, možná bychom měli hledat chybu jinde a neuchylovat se k jednoduchému vysvětlení, že za všechno můžou ti zlí ONI, kteří nám ukradli revoluci.

Zdroje: Česká televize, denik.cz, Český rozhlas, Václav Havel: Moc bezmocných

KAM DÁL: Děti házeli přes zeď a vyváželi v odpadcích. Irena Sendlerová dokázala za války nemožné