Krásná a moudrá Hypatia se provinila inteligencí a vlivem. Zaplatila za to strašlivou smrtí

Hypatia se znelíbila jak svojí učeností, tak i vlivem a svým odmítáním křesťanství. Za svoje názory zaplatila krutou daň
 

Hypatia z Alexandrie se narodila kolem roku 355 našeho letopočtu a stala se vzdělanou ženou, uznávanou a rovnocennou mezi mužskými učenci té doby. V téměř ryze mužském světě obstála lépe než mnozí z nich samých. Přesto, že přinesla do matematiky, astronomie i filozofie spoustu nových myšlenek, její život skončil strašlivou smrtí, kterou jí připravil rozzuřený dav. Úspěch se zkrátka neodpouštěl ani v její - pro nás tak dávné - době. 

Hypatia se narodila do rodiny učence a matematika Theóna a její otec odmítl respektovat tehdy jasně danou skutečnost, že ženám přílišné vzdělání nenáleží. Svoji dceru naopak od dětství sám vyučoval v matematice a astronomii a následně jí zajistil také průpravu filozofickou. A Hypatia byla více než učenlivá dívka, byla dokonce tak inteligentní, že brzy svými vědomostmi a schopnostmi zastínila mnohé svoje mužské kolegy. Dokázala se orientovat a vykládat Platónovy či Aristotelovy myšlenky, ale přišla i s mnoha svými vlastními teoriemi, což by mělo být opravdu úctyhodné. Jenomže ne u každého taková žena vyvolávala nadšení… 

Opravdu zvláštní žena 

Učená obyvatelka Alexandrie byla na svoji dobu obecně velmi neobvyklou ženou. Ze svých vědeckých myšlenek se nechtěla nechávat vyrušovat takovými “drobnostmi”, jako jsou intimní vztahy nebo snad starost o klasickou ženskou garderóbu. Většinou si vystačila s oblečením, které nosili i další učenci té doby, tedy s ryze mužskými šaty, zatímco muži u ní mnoho šancí neměli. I přesto je v historických pramenech popisována jako velice krásná žena. 

Pohanská hrozba pro křesťany

Ve světě tehdejší vědy (jak to bylo běžné u jejích mužských kolegů), měla také Hypatia svoje žáky a následovníky, u nichž požívala velkou úctu a kteří k jejímu vědění doslova vzhlíželi. Jenomže se našlo i mnoho takových, kteří se postavili proti učené ženě. Jedním z důvodů byla také skutečnost, že ačkoliv se jednalo již o čtvrté století našeho letopočtu, Hypatia nepřijala za své křesťanství a vyznávala pohanskou víru. To byl další z pomyslných prohřešků, které se hromadily, až jednoho dne propuklo šílenství, kterému nemohla vítězně čelit. 

Zrádná politika a náboženství

Všechno se začalo bortit vlastně vinou touhy po co největším vlivu politickém, a tedy v té době také náboženském, a bojům mezi křesťany a židy. Když se pak jeden z jejích žáků postavil proti později svatořečenému Cyrilu Alexandrijskému na stranu židovské části obyvatelstva, Hypatiiným nepřátelům s Cyrilem v čele se tato skutečnost velmi hodila. Ačkoliv se z historických pramenů zdá, že s tím neměla mnoho společného, jako vlivná osobnost byla zkrátka příliš vidět a bylo tak poměrně snadné vytvořit z ní hlavního viníka všech problémů. Navíc měla na místní obyvatele velký vliv, což bylo pro mnohé k neunesení. Připravili na ni proto past. 

Krutý útok rozzuřeného davu

Když jednoho dne projížděla na svoji dobu nepředstavitelně emancipovaná Hypatia městem, vrhl se na ni dav křesťanů. Běsnící lidé ji strhli z vozu, strhali z ní šaty a dovlekli ji do blízkého kostela. A právě tady, před zraky Boha, měla být připravena o život - a také se tak stalo. Její poslední chvilky musely být neuvěřitelně trýznivé. Jak dokládají tehdejší i pozdější zápisy, bylo její tělo doslova kousek po kousku rozdrásáno. Zatímco některé zdroje udávají, že k tomuto neuvěřitelně krutému trestu lidé použili ostré střepy tašek, které se válely kolem, jiné zase hovoří o lasturách. Ať už ale útočníci použili jakékoliv nástroje, utrpení to muselo být doslova šílené. Hypatiino tělo bylo následně spáleno. 

Úspěch příčinou kruté smrti

Kdo za to mohl a proč se to všechno stalo? Jiné názory a přílišné vyčnívání z davu, zvláště pak když šlo o ženu, to bylo něco, čeho se mnozí obávali. Když navíc Cyril a jeho věrní viděli, že i pohanka může mít velký vliv a požívat úctu, neměli pravděpodobně podle vlastního názoru jinou možnost, než takovou ženu odstranit - tedy nechat odstranit. Historikové dnes již nepochybují, že nešlo o náhodný útok rozzuřeného davu, ale pečlivě zosnovaný a načasovaný atentát. Ani tak se ale Hypatia z historie nevytratila a dodnes je v ní zapsána jako pravděpodobně první matematička a astronomka.

Zdroj: wikipedie; Hypatia and her matematics, M. Deakin

KAM DÁL: Trápení filmového milovníka Oldřicha Nového: Proč hercova nemocná manželka vyštvala z domu jeho milovanou dceru?

Klíčová slova: