Nuselské schody jako místo pro automobilové závody. V minulosti se jednalo o nebezpečné místo Prahy

Nuselské schody sloužily v minulosti i automobilovým závodům
 

Dříve krásné a reprezentativní spojení Královských Vinohrad a Nuslí. Dnes poněkud temné zákoutí Prahy, kde není nejlepší nápad se moc dlouho zdržovat. Nic hrozného vás tady asi nečeká, ale dobře se tu cítit nebudete. Jaká je historie a současnost Nuselských schodů?

Když byly v roce 1891 nahrazeny drobné kameny nynějšími velkorysými schody, vznikla tak nejkratší spojka mezi Vinohrady a Nuslemi. Z dobových obrázků je patrné, že šlo opravdu o pyšně se tvářící stavbu nově se připojujících čtvrtí Prahy.

Místo, které je charakteristické i kvůli existenci kaple svaté Rodiny, ale také díky přilehlé roubence jako z pohádky, už pomalu ztrácí svůj původní lesk. Není tak překvapením, že se v místě s poněkud temnou atmosférou člověk nemusí cítit zrovna bezpečně.

Schody pro všechno

V minulosti se Nuselské schody proslavily i jinou funkcí nežli jen spojkou mezi dvěma pražskými částmi. Už za první republiky a opakovaně ve 20. letech se zde pořádal sportovní Běh do Nuselských schodů, což v praxi znamenalo zdolat 182 schodů a 14 odpočinkových ploch.

Dlouhý pás ve strmém svahu však sloužil i propagačním účelům. Svět motorů v roce 1947 otiskl na své titulní straně fotografie z tzv. „tvrdé zkoušky výrobků našeho automobilového průmyslu”. Při této příležitosti automobily Jawa Minor a Škoda Tudor, motocykly Jawa a ČZ125T zdolávaly právě Nuselské schody.

Z tohoto marketingového happeningu je dochován filmový záznam, který svou odvahou může směle konkurovat roztodivným kouskům v pořadu Top Gear. To však nejsou poslední řidičské pokusy zdolat Nuselské schody.

Pozor na opilce

V nedávné minulosti je zaznamenáno mnoho případů, kdy se nepozorní řidiči pouštějí buď z hecu či nedbalosti právě na schodiště se svým automobilem. Jeden za všechny. Když policie v půl jedné ráno nalezla řidiče Škody Octavia s jeho vozem v dolní části schodiště, celkem pochopitelně odmítl dechovou zkoušku na alkohol a ani nebyl schopný vysvětlit, jak se na schodech ocitl.

Legrační je i fakt, že na Nuselské schody navádí některé GPS. Obětí jsou spíše turisté, pro které je tato lokalita zcela neznámou. Schodiště bylo do dnešní podoby vybudováno hlavně v souvislosti se stavbou vinohradských železničních tunelů a prodloužení tramvajové trati dnešní Bělehradskou ulicí.

Dnes se však nacházejí spíše na kraji zájmu a tuto trasu nenavštěvuje velký počet chodců. Nejenom díky tajemné roubence a kapli svaté Rodiny je tu totiž po setmění poněkud temnější atmosféra.

Jako z kriminálky

Nuselské schody jsou totiž lokace jako stvořené pro nějaký detektivní film. Nusle nikdy nebyly čtvrtí pro honoraci, a tak není divu, že se ve veřejném prostoru pod schody často shromažďují některé kriminální živly.

To samozřejmě neznamená, že se jedná o nějakou pražskou no-go zónu, ale jistě při setkání s nějakou nevlídnou společností nezažijete pocit bezpečí. Důvěru nevzbuzuje ani stezka, která se nachází přibližně ve třetině schodů.

Ulička s lidovým názvem Nuselačka je rájem graffiti, odpadků a všeho, co má být očím skryto. Když zde narazíte na partu drogově závislých, jistě vás to nepřekvapí. Nutno dodat, že se zároveň jedná o místo, kde je procházka zajímavý zážitek a je dobré vůči celému prostředí kolem Nuselských schodů mít jakékoli předsudky.

Nebojte se a prozkoumejte schody, kde se testovaly automobily a občas se zde zasekne nějaký zbloudilý turista kvůli vadné navigaci. Atmosféra jako na Nuselských schodem v přítomnosti přilehlé železniční trati totiž není nikde v Praze.

KAM DÁL: Zbabělec a zrádce. Nejkontroverznější indián Geronimo má pověst alkoholika a hrdiny