Myslivcům chtějí vzít olovo. Budou chodit na škodnou s lukem a šípy?

Evropská unie připravila zákaz užívání střeliva a rybářského náčiní, které obsahuje olovo. Jak na to reagovali čeští myslivci a rybáři? Po jednání s ministerstvem životního prostředí je zřejmé, že si svoji činnost v současné době prozatím uhájili. Další vývoj ale ukáže, na jak dlouho. 

reklama

Myslivci, rybáři i sportovní střelci zažili perné chvilky. Evropská unie připravila normu, zákazující přítomnosti olova ve střelivu a rybářských pomůckách. Po intervenci zástupců českých myslivců, rybářů a střelců na ministerstvu životního prostředí bylo rozhodnuto o odložení projednávání tohoto návrhu v naší republice. Definitivně vyhráno ale zástupci spolků ještě nemají.

Odklad o deset let 

Z jednání, které zástupci uvedených zájmových a profesních skupin absolvovali na ministerstvu životního prostředí, vyšel společný závěr, s nímž souhlasily obě strany. Podle něj se vláda nebude záměrem Evropské unie při tvorbě své nové strategie ochrany životního prostředí v příštích deseti letech zabývat. Ministr Richard Brabec potvrdil, že jeho ministerstvo je v tuto chvíli jednoznačně proti zákazu používání olova ve střelivu a rybářském náčiní. Zdůraznil také, že je připraven toto rozhodnutí hájit i na jednání Evropské komise. 

Jak takový nápad vznikl? 

Původně se o obsahu olova ve střelivu začalo hovořit již v roce 2014, a to na shromáždění členů Úmluvy na ochranu stěhovavých druhů zvířat, jejímž signatářem je Česká republika od roku 1994. Tehdy se o daném tématu jednalo hlavně z důvodu předcházení otravám ptáků.

Zároveň Evropská unie do programu své činnosti zařadila i vyhodnocování nebezpečnosti olova, které i přes veškeré předchozí ujišťování o opaku nakonec vedlo k přípravě oficiálního zákazu. Ten již ve výjimečných případech z minulosti platí i v České republice - konkrétně se jedná o zákaz používání olověných broků při lovu v mokřadech. Podobné pravidlo platí i v Norsku a USA. 

Zakázat olověné broky - ale co potom?

Norma, kterou by ráda prosadila EU, by se jen v České republice dotkla více než 92 tisíc držitelů loveckých lístků a přibližně 350 tisíc rekreačních rybářů, sdružených v Českém a Moravském rybářském svazu. 

Pokud by časem skutečně došlo k uvedenému zákazu, je logické, že bude nutné takové střelivo nahradit, respektive nahradit v nich obsažené olovo jiným materiálem.

Přitom by bylo nutné vzít v úvahu jak účinek, spočívající ve fyzikálních vlastnostech výrobků, balistické vlastnosti (i na delší vzdálenosti), průraznosti střel a samozřejmě také toxicitu náhradního materiálu či v neposlední řadě i cenovou dostupnost pro zákazníky. 

Odborníci už pracují

Náhradními materiály pro výrobu broků se již zabývali odborníci, podle jejichž názoru by bylo nejvhodnějším železo. Dalšími kandidáty byly také slitiny s obsahem wolframu a bismut ve slitině s cínem. Právě železo by mělo největší šance přiblížit se výslednou cenou současnému olovu, zatímco ostatní varianty, které by přicházely v úvahu technicky, jsou v propočtech šestkrát až desetkrát dražší. V případě bismutu jsou navíc již potvrzeny toxické účinky na nervový systém, což jej vyřazuje ze soutěže. 

Ani zdánlivě vítězné železo ale není bez chyby. Z důvodu odlišných vlastností by bylo třeba využívat větší broky a co víc, podle názoru britských specialistů může využívání železných nábojů vést k poškození samotné střelné zbraně. 

Broky nejsou všechno

Ani jednotlivé střely neušly pozornosti ochránců přírody a pracuje se na vývoji nových, vyráběných na jiném než olověném základě. Zvláště pak v USA, kde k tomuto kroku přistoupili již dříve, ovšem z jiných důvodů. Američanům šlo hlavně o dosažení lepších balistických vlastností. Z porovnávání jednotlivých materiálů nakonec vyšlo vítězně měděné střelivo. 

Problém i pro sportovní střelce

Sportovci upozorňují, že případný zákaz olovnatého střeliva by se dotkl také sportovní střelby, kde by nový materiál odlišného složení přinesl nutnost změn konstrukce nábojů a znamenal by také jiné vlastnosti i požadavky na zbraně. Cena takového střeliva a vlastně i celé sportovní střelby by se pohybovala výrazně nad únosnou hranicí. 

Myslivci věří, že dohoda bude platit

Jak je vidět, pokud by vláda schválila předložený návrh Evropské unie, nezůstal by v mnoha oblastech kámen na kameni. Je samozřejmé, že ani myslivci nebo rybáři či sportovci si nepřejí svojí činností znečišťovat životní prostředí.

Vydání, schválení a zařazení takového nařízení do legislativy jednotlivých států ale musí předcházet mnohem delší příprava a vývoj takového střeliva, které bez větších problémů nahradí to, které je využívané v současnosti. 

reklama
#rybáři #myslivci #střelivo #olovo

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.