Dušan Žmolil: Nechci být prorokem, ale sehnat starosty bude v malých městech a obcích velký problém

Proč vyrazit do Týnce nad Labem? Důvodů je mnoho
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Když si povídáte se zástupci menších měst či obcí, máte většinou pocit, že to s naší zemí ještě není tak špatné, jak to možná někdy vypadá na té "nejvyšší" úrovni. Tady to totiž není až tolik o politice, ale o opravdové práci. Starosta Týnce nad Labem Dušan Žmolil si už "odkroutil" dvě volební období. Jaká úskalí na něj prakticky každý den čekají, co musí řešit a jak funguje spolupráce s hejtmanstvím? Nejen o tom jsme si povídali v jednom z nejkrásnějších městeček Středočeského kraje.

Pane starosto, máte za sebou dvě volební období. Takže hned na úvod, půjdete do toho potřetí?
Lhal bych, kdybych řekl bez rozmyšlení, že ano. Velmi dlouho jsem rozmýšlel, zda má člověk tolik práce a zodpovědnosti zapotřebí a zda jsem po skoro osmi letech ještě schopen při plném nasazení výkonů, které jsem podával v prvním a druhém volebním období. Ale abych se vrátil k vaší otázce, jsem zatím rozhodnut ještě toto volební období kandidovat.

Proč tolik rozmýšlení?
Ono je třeba rozlišovat velká města a malá města a obce. Ve velkých městech je funkce starosty spíše politická, kdežto na malých městech a obcích starosta kumuluje několik funkcí a politika je většinou až na posledním místě. Administrativa, kterou jsme nyní zahrnováni, roste geometrickou řadou a zátěž tím přibývá. Starosta by měl mít znalosti snad ze všech oborů a odvětví.  Což snad každý soudný člověk uzná, že to vážně není možné.

Deset věcí, které se za 4 roky povedly:
- stavba splaškové kanalizace pro naše tři obce a zároveň stavba ČOV
- všechny objekty v majetku města připojili na městskou kanalizaci
- oprava části místních komunikací a opravy chodníků v Týnci nad Labem i stavba nového skrz obec Lžovice
- stavba chodníku a cyklostezky Týnec nad Labem - Bambousek.
- revitalizace mrtvého ramene Labe, při které byly objeveny velmi vzácné archeologické nálezy
- zateplení jednoho pavilonu ZŠ a investice do rekonstrukce a rozšíření kapacity šaten včetně vybavení novými plechovými skříňkami
- přivedení vody do lokality Bambousek, oprava vodojemu Hydroglobus a investice do oprav vodovodního řadu a dešťové kanalizace
- výměna veřejného osvětlení v části Pobřežní ulice
- přestěhování pečovatelské služby z pronajatých prostor do vlastních, které jsme zrekonstruovali a zakoupili nový vůz pro její potřeby
- oprava zničeného povrchu fotbalového hřiště, pokračování v investicích do fotbalových kabin a tribuny
- zakoupení kontejnerového vozidla se štěpkovačem pro potřeby údržby zeleně - umístění podzemních kontejnerů v památkové zóně města

a další věci

Firmy zabývající se dotacemi, právní firmy apod., ty nepomohou?
Soukromé firmy jsou samozřejmě připraveni vám pomoci, ale zadarmo to nikdy nedělají. Proto se setkávám se starosty, kteří řeší také podobný problém, kandidovat či ne. Nechci být prorokem, ale to jsou důvody, proč na malých obcích a městech bude stále větší problém sehnat lidi, kteří budou funkci starosty vykonávat. Většinou jsou to lidé, kteří svoji práci vykonávají srdcem, a čtenáři jistě potvrdí, že pokud se práce nedělá srdcem, pak není dobře vykonávaná. To samozřejmě platí i o všech dalších zaměstnáních.

Co je pro vás vůbec politika, je to práce, která vás naplňuje?
Politika není v mojí práci motivací, ale pouze doprovodným nástrojem k prosazení cílů.

Co nějaké další politické ambice, Senát, Sněmovna...?
Zastávám i další funkce a jsem tím pádem dosti vytížen. Jsem předsedou Svazku obcí Týnecko, předsedou rady Místní akční skupiny Zálabí z.s., členem ve Svazku obcí Pardubická labská a Svazku obcí Přeloučsko. Ve většině případů dochází k tomu, že se kandidáti jednotlivých politických stran obrací o podporu při jejich volební kampani. 

Zmínil jste svazek obcí Týnecko. Jak se osvědčila tedy tato spolupráce v rámci mikroregionu, co to konkrétně přináší?
V současné době to přináší jen samé starosti a práci, vezmu-li v potaz, že svazek krom finanční účetní nemá žádné placené zaměstnance. V současné době řešíme uzavírání smluv o věcných břemenech v rámci plynofikace 11 obcí, která proběhla v letech 2000 až 2001. Právě věcná břemena jsou velkým problémem, protože v současné době nám dá hodně přemlouvání, že tato akce byla prospěchem celé oblasti a úlevou pro životní prostředí, včetně toho, že se všem v této oblasti zhodnotily ceny pozemků.

A co Středočeský kraj, jak vypadá spolupráce s hejtmanstvím?
Na tuto otázku vám odpovím jen stručně, že více informací ze Středočeského kraje bychom přijali. Uvítal bych více vedení v metodice pro chod úřadu, jelikož při změnách zákonů se občas člověk v těch zákonech a nařízeních ztrácí. A v tu chvíli by nám právě měl podat pomocnou ruku orgán k tomu vytvořený – tzn. Středočeský kraj. Ještě se zmíním o dotacích, které se od dob minulého vedení snížily. Tudíž jsme nuceni si finanční prostředky hledat jinde.

Jak jste na tom se silnicemi? To je pro většinu měst a obcí velmi palčivý problém...
Tady musím říct, že spolupráce s Krajskou správou silnic Středočeského kraje je na velmi dobré úrovni. Vedení této organizace je podle mě na svém místě a snaží se všemi dostupnými prostředky realizovat opravy komunikací. Dle mého názoru se jim to daří a je jim třeba za to poděkovat, i když vím, že plno lidí si myslí, že je to naopak. Problém je v tom, že uvolněná výstavba v okolí Prahy nepočítala s tím, že se zvýší několikanásobně provoz na komunikacích, po kterých kdysi projelo pár aut za den. Dalším problémem je, že celá naše republika je tranzitní zemí, a tudíž si neseme za toto následky. Je třeba se více zaměřit na využití železniční, vodní a hromadné dopravy. To je dle mého názoru jedna z cest, které vedou z tohoto „bludného“ kruhu.

Už nějakou dobu u vás platí vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejnosti, osvědčila se?
Delší dobu sice platí, nicméně její vymahatelnost je trochu složitější. Kde je městská policie, je situace přece jen jednodušší, co se týká její dodržování. Je to stejné jako nedodržování zákazu kouření na autobusových zastávkách apod.

Sledujete současnou situaci kolem vzniknu české vlády? Co tomu říkáte?
Sleduji jen okrajově, jelikož sám se politice aktivně nevěnuji.

"Město poskytuje všem spolkům každoročně dotace na jejich činnost. Tímto vyjadřujeme sounáležitost s lidmi, kteří obětují v současné hektické době svůj volný čas v jejich prospěch. Snažíme se spolupracovat s úřadem práce na vytváření pracovních míst v rámci začlenění znevýhodněných osob na trhu práce. Zatím se nám podařilo ve spolupráci s vedením Policie ČR v Kolíně zachovat stávající služebnu a zapojili jsme se do systému Bezpečné Týnecko."

Přesto – myslíte si, že Andrej Babiš je správnou osobou na funkci premiéra?
S panem Babišem jsem měl kdysi krátký rozhovor, který se ovšem týkal jeho podnikatelských aktivit v rámci našeho regionu. Osobně se s ním neznám, ale myslím si, že řídit stát jako firmu není jednoznačné řešení pro naši republiku. Firma a stát není to samé. Město, stejně jako stát, totiž není zřízeno za účelem zisku. Z finančních prostředků musí přerozdělit částky tak, aby uspokojilo co nejvíce potřeb, a zároveň se musí chovat obezřetně, jelikož jsou to prostředky nás všech. Nesouhlasím se zadlužováním a vůbec s žitím na dluh, což se ovšem děje a je to čím dál častější jev. Takže s panem Babišem v některých věcech mohu souhlasit a v některých zase ne, a to bude asi vždy i když tam nebude pan Babiš.

A co pálení trenýrek na Hradě, jak jste vnímal tento akt pana prezidenta?
Dle mého názoru je lepší spálit trenýrky než rozstříhat naši standartu či nerespektování ústavy této země.

Na co byste pozval lidi do Týnce, proč by k vám měli přijet třeba na výlet?
Myslím si, že je toho hodně, co naše město v rámci výletu může nabídnout. Připravujeme naučnou stezku po okolí našeho města s dvaceti zastaveními, jejíž body už můžete nyní vyhledat na www stránkách našeho města. Máme zde i přírodní rezervaci Týnecké mokřiny a Lžovické tůně. Dále naše infocentrum doporučuje projet si na kole okolí našeho města. Mohu také doporučit návštěvu Mariny v Týnci nad Labem, která je první na toku řeky Labe směrem k Hamburku. V okolí města se nachází kulturní památky v Kutné Hoře, Kolíně, Chlumci nad Cidlinou, Kačině, Čáslavi atd. 

Co plánujete do dalších čtyřech let, co byste lidem slíbil?
Víte, je toho dost, co si naplánujete a co je třeba. Město je svým způsobem živý organizmus, o který se musíte starat, jinak by se nerozvíjelo. Cílů je mnoho, ať již je to v dobudování části splaškové kanalizace, rekonstrukce dešťové kanalizace v lokalitě Pod hradem, oprav části vodovodního řadu, pokračování ve výstavbě chodníku ze Lžovic do Týnce nad Labem, opravy chodníků v Týnci nad Labem a Vinařicích, postupné výměny veřejného osvětlení (tam kde je investuje společnost ČEZ uložením kabelů do země), ale jednou z hlavních priorit je rekonstrukce místní sokolovny, kterou město v loňském roce zakoupilo. Mezi další hlavní potřeby města je započít s postupnou revitalizací obou náměstí – Komenského i Masarykova. Pokud bude jen trochu možné, chtěli bychom revitalizovat tři vodní nádrže v oblasti Mezihoří, kde jsme byli nuceni, díky církevním restitucím, akci odložit až do úplného majetkového vyřešení dotčených pozemků. Zmínil jsem jen část, bude třeba totiž investovat s rozvahou a případně využívat nabízených dotačních titulů, i když jsou velmi komplikované a složité na administraci. 

Starosta Čáslavi a senátor Jaromír Strnad: Hnutí ANO mi nevadí, ale Babišovi nevěřím. Rozhovor čtěte zde.