Marta Semelová: Za výroky o Miladě Horákové si stále stojím, svoboda slova je důležitá

V poslanecké sněmovně už je jako doma. Bude tam i po nadcházejících volbách?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Nemá ráda hry Václava Havla, obhajuje Klementa Gottwalda, demokracie a komunismus prý mohou fungovat ruku v ruce. Názory Marty Semelové si rozhodně ne každý bere za své. Přesto i lídryně KSČM patří do našeho seriálu rozhovorů s kandidáty stran, které mají v říjnu reálnou šanci proniknout do poslanecké sněmovny.

Jak dlouho jste v politice a co vás u této práce stále drží?
V politice jsem téměř 30 let, posledních sedm let "na plný úvazek". Předtím jsem se jí věnovala ve svém volném čase, tzn. po práci. Ztotožňuji se s tím, co říká básník Jan Neruda, "čím jsem byl, tím jsem byl rád". Moje původní povolání učitelky je pro mě srdeční záležitostí, práce v politice mě baví stále. Jsem ráda mezi lidmi, diskutovat s nimi, naslouchat jejich názorům a snažit se řešit konkrétní jejich problémy.

Jak vnímáte dnešní KSČM, je jiná, než strana před rokem 1989?
Navazuje na vše dobré, co KSČ udělala (a bylo toho dost), z chyb, kterých se dopouští každý, kdo něco dělá, se poučila. Dnes se pohybuje v jiných podmínkách, tomu musí odpovídat i jiné formy práce.

Marta Semelová
- absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy
- je rozvedená, má dvě děti
- komunistické vyznání měla i její prababička a má jej i její dcera
- dlouholetá předsedkyně Pražské rady KSČM
- ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR je lídryní KSČM v Praze

Co podle vás může KSČM lidem přinést, proč by lidé měli stranu volit?
Protože má program, který je cílen na lidi, kteří chtějí důstojně žít bez obav z budoucnosti, chtějí se živit poctivou prací a dostávat za ni spravedlivou odměnu. Je to program pro mladé rodiny s dětmi i ty, kteří po celoživotní práci, kdy tvořili hodnoty pro nás všechny, prožívají podzim života. Druhým důvodem, proč volit naši stranu, je skutečnost, že jsme se, na rozdíl od jiných politických subjektů, které se řídí heslem "papír snese všechno a po volbách nás už volič nezajímá", svým slibům nikdy nezpronevěřili. Takže jsme pro voliče čitelní, vědí, že co dáme do volebního programu, budeme naplňovat. Do jaké míry se nám to daří, záleží na síle mandátu, tedy na počtu hlasů odevzdaných pro KSČM.

Vy osobně jste jiná Marta Semelová než před třiceti lety? V názorech, postojích...
V zásadě ne. Názory a postoje mám stejné, pochopitelně se člověk stále učí…jednat, diskutovat, argumentovat.

Nelze se vás s odstupem času nezeptat na vaše výroky ohledně Milady Horákové. Nezměníte názor?
Za svým názorem si stojím.

Tvrdila jste, že soud nemůže rozhodovat o historii, že jde o svobodu slova. Je pro vás právě svoboda slova důležitá?
Ano.

Komunismus a demokracie, jde to ruku v ruce, nebo jsou to dvě odlišné věci?
Žádný rozpor v tom není. Myšlenka komunismu, to je spravedlnost, důstojný život a demokracie pro všechny.

Jaké jsou vlastně výhody komunismu, co je by mohlo být lepší, kdyby KSČM vyhrála volby?
Komunismus dosud nikde nebyl a nejde ho zavést mávnutím kouzelného proutku. Je to dlouhodobý proces, vývoj lidstva k důstojnému životu bez strachu, co bude zítra.

Jste připraveni jít po nadcházejících volbách do vlády, pokud byste o to byli požádáni?
Každá politická strana usiluje o politickou moc. Důležitá ale je možnost prosazování našeho volebního programu, ne teplá vládní křesílka za každou cenu.

Jak vnímáte velký rozmach hnutí ANO, politiku Andreje Babiše?
Pro nás je to jeden ze subjektů na politické scéně. KSČM je suverénní strana s vlastním politickým programem a schopnými odborníky. Máme představu, jak řešit sociální a ekonomické problémy ČR, oblast školství, zdravotnictví, kultury. To je pro nás priorita.

Co je pro KSČM největší hrozbou z vašeho pohledu, je to třeba stárnutí voličské základny?
Nemyslím si, že je KSČM nějak ohrožena. Máme silnou voličskou základnu, mezi našimi voliči jsou mladí, lidé v produktivním věku i ti, co už víc pamatují.

A naopak, co je příslibem do budoucna?
To, že lidé mají vlastní rozum a získávají životní zkušenosti. Že dokážou srovnat, co kdo slibuje před volbami a co následně dělají. Že je stále víc těch, kteří si uvědomují realitu a neskáčou na špek manipulátorům z některých médií. 

Chcete znát podrobněji program KSČM? Již brzy si jej představíme nejen s Martou Semelovou, ale i se Stanislavem Grospičem.

Myslíte si, že by měli být politici trestně odpovědní za své politické jednání?
Za úmyslnou trestnou činnost by měl být odpovědný každý. V našem volebním programu prosazujeme vyvození osobní a sociální zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv a úředních osob za nekompetentní rozhodování, nedbalost a závažná pochybení. 

Co obecná referenda, možnost odvolávání politiků lidmi a další nástroje?
Zákon o obecném referendum předkládáme opakovaně, bohužel od ostatních politických stran chybí vůle k jeho schválení. V našem programu je proto i nadále právní zakotvení přímé demokracie - ústavní zákon o obecném referendu, lidové veto, lidová iniciativa, ale také zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend. 

Jak vnímáte naše členství v EU, je to správné, nebo bychom měli vystoupit?
Já jsem pro vstup ČR do EU nebyla, nicméně respektuji výsledek referenda. Politici by se však měli zasadit o prosazení zásadní institucionální proměny EU, která by zajistila větší rovnoprávnost členských států a větší vliv na profilování činnosti EU. Za důležité považuji posílení volených orgánů, zejména Evropského parlamentu, ale také národních parlamentů, na úkor úředníků. V programu KSČM je i požadavek, aby EU respektovala zájmy ČR a včlenila je do své politiky – exportní zaměření, boj proti sociálnímu dumpingu.

A co NATO?
NATO považuji za válečný pakt k prosazování mocenských zájmů především USA. Tento pakt destabilizoval řadu zemí a zapříčinil obrovskou vlnu migrantů se všemi riziky, které přináší. Proto dlouhodobě prosazujeme vystoupení ČR z NATO a zrušení tohoto vojenského paktu. Zároveň odmítáme účast v zahraničních misích, kde naši vojáci působí jako žoldáci bojující za obranu své vlasti, ale za cizí zájmy.