Starosta Mělníka: Komunisté zoufale čekají na nového Marxe, je to jako čekání na fiktivního Godota

Obhájí znovu mandát?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

V listopadu 2010 Ctirad Mikeš poprvé usedl do křesla, které je určené pro starostu Mělníka. V nadcházejících komunálních volbách se chce pokusit mandát znovu obhájit. Bude podle něj znovu překreslena politická mapa Česka, jak se dívá na vliv komunistické strany a jaké trable "jeho" město sužují? Nejen o tom jsme si povídali v našem rozhovoru.

Pane starosto, proč jste se rozhodl znovu kandidovat v nadcházejících komunálních volbách?
Přiznávám se, že jsem již dále kandidovat nechtěl. Stále se domnívám, že dva čtyřleté mandáty jsou dostačující k tomu, aby starosta splnil své sliby občanům města. Mé rozhodnutí zvrátili mí příznivci. Požádali mne, abych ještě jedno volební období kandidoval a dokončil zahájené projekty ve městě.

Ctirad Mikeš
- od listopadu 2010 starosta Mělníka a od října 2016 bezpartijní zastupitel Středočeského kraje za STAN
- absolvoval také postgraduální studium na Vysoké škole zemědělské v Praze, stejně jako na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
- z jedenáctého místa středočeské kandidátky ČSSD se neúspěšně ucházel o poslanecký mandát v parlamentních volbách 2010

Kdybyste měl zhodnotit své působení na radnici, co se povedlo, a co naopak cítíte jako nepovedené či nedokončené?
Podařilo se z města udělat nejen kulturní centrum regionu. Město Mělník se stalo symbolem českého vinařství. Za 8 let bylo v Mělníku z prostředků města a ostatních institucí proinvestováno 1,5 mld. Kč. Jsou ukončovány práce na protipovodňových opatřeních, zahájila se výstavba obchvatu města, zrekonstruovaly se páteřní komunikace a opravil historický most z roku 1940. Nemalé prostředky byly směřovány do kultury a sportu, včetně oprav sportovních zařízení v majetku klubů. Nepodařilo se rozhodnout, jak revitalizovat náměstí Karla IV. a okolních budov, včetně zbourání Domu energetiků, tedy VVS.

Váš mladoboleslavský kolega pan Nwelati (a nejen on) postavil svoji předvolební kampaň na potírání kriminality, zejména ze strany cizinců. Je to i problém Mělníka?
Město Mělník se nepotýká s viditelnými problémy s cizinci. Ve městě dokonce kriminalita, zásluhou městské policie v úzké spolupráci s Policií ČR, klesá.

Myslíte si, že obavy z cizinců, potažmo uprchlíků, jsou na místě?
Nejsem přesvědčen, že v českých zemích je ta obava reálná. Ano, jsou lokality, kde je koncentrace zahraničních dělníků velká a jejich přítomnost způsobuje lokální problémy. Mám pocit, že oprávněná obava z něčeho nového a neznámého je zneužívána populisty všech politických směrů. Vždyť je to jednoduché, nepřítel je identifikovatelný, nic se o něm pořádně neví, tedy, co prohlásím já o něm, je přece pravda.

Před pár dny Česko rozdělil pohled na (ne)přijmutí syrských sirotků. Myslíte, že pro naši zemi je padesát malých dětí opravdu takový problém?
Problém sirotků je typickým příkladem hloupého populismu na jedné straně a přihřívání si tzv. politické polívčičky na straně druhé. Pochopitelně problém 50 dětí není a nemůže být žádným ohrožením. A je také otázkou, co se v této situaci pod pojmem sirotek skrývá.

Česko je stále jednou z nejbezpečnějších zemí světa. Může se to podle vás v dohledné době změnit a nemůže ochrana lidí zároveň znamenat omezování jejich svobod apod.? 
Jsem přesvědčen, že v naší zemi si stále neuvědomujeme, že individuální svoboda je vykoupená také zvýšenou zodpovědností za sebe a své nejbližší. Spějeme bohužel dobrovolně do světa kontroly všech nás ve prospěch kapitálu a odlidštěného státu. 

Vy sám byste byl pro například větší kamerový dohled v Mělníku, více kontroly?
Jsem pro větší počet kamer, ale z důvodu vytváření většího pocitu bezpečí pro občany. Ne pro to, aby město vědělo, co občan dělá.

Jedním z nejpalčivějších témat Mělníka je plánovaná stavba spalovny. Jak se na to díváte, jste zastáncem, nebo odpůrcem ZEVA?
Problém ZEVO je fakticky problémem státu a Středočeského kraje, kteří neřeší problematiku spaloven komplexně ve vazbě na předcházení vzniku odpadů a jeho třídění. Česká republika se zavázala, že od roku 2025 nebude ukládat zbytkový komunální odpad na skládkách. Pro tento cíl však nic systémového neučinila, a to ani v souvislostech s dopravní náročností každého takového zařízení. Proto není divu, že široká veřejnost nesouhlasí s tímto řešením v Horních Počaplech.

Jedním z protiargumentů je ten, že by kolabovala doprava. Na druhou stranou podmínkou společnosti ČEZ jsou obchvaty dřív, než bude ZEVO. Nemůže spalovna tedy naopak dopravě pomoci?
Doprava v našem regionu je už nyní na hranici průjezdnosti. Každé další navýšení dále zhoršuje tuto situaci. Jiný vztah veřejnosti k zamýšlenému ZEVO by byl, kdyby souběžně s tím byla řešena dopravní prostupnost Mělníkem, ale i Liběchovem a ostatními obcemi.

Vy sám jste si loni prošel nepříjemnou událostí, kdy jste řídil opilý a boural. Sám jste se šel přiznat, zastupitelstvo vás pak podpořilo. Je už to pryč, nebo se "kauza" stále řeší?
O svém selhání jsem okamžitě informoval veřejnost a omluvil se za své osobní selhání. Nemlžil jsem a vzal jsem na sebe trest, který mi byl uložen. Neodvolal jsem se. Škodu jsem v plném rozsahu zaplatil. Tato kauza není hlavním bodem politického klání na Mělníku. Jsem si ale vědom, že tuto událost mi někteří voliči neodpustili.

Jak se vám coby opozičnímu zastupiteli spolupracuje se Středočeským krajem?
Se Středočeským kraje máme standardní vztahy a nemohu si stěžovat, že by přístup kraje vůči městu byl ovlivněn tím, že jsem opozičním zastupitelem.

Blížící se komunální a částečně i senátní volby mohou opět překreslit politickou mapu směrem k posílení moci Andreje Babiše a jeho hnutí. Je to pro vás přijatelné?
Myslím si, že nedojde k zásadní změně politických preferencích na malých a středních městech. Hnutí ANO 2011 určitě posílí v bývalých baštách voličů ČSSD a KSČM, tedy v moravských krajích, v Praze určitě nevyhraje. Jiná situace je v senátních volbách, kdy určitě Andrej Babiš na úkor ČSSD posílí.

Jak se díváte na vzestup komunistické strany, byť jejich volební preference jsou momentálně na hraně vstupu do Sněmovny?
Posílení vlivu KSČM na úrovni vlády je způsobeno přístupem tzv. demokratických stran v parlamentu k osobě Andreje Babiše. KSČM přestala být stranou nespokojenců s polistopadovýn vývojem. Je dnes nacionalistickým, konzervativním hnutím, které ztratilo svůj revoluční potenciál. Čelním představitelům KSČM jde jen o udržení si svého vlivu a moci. Komunisté zoufale čekají na nového Marxe. Je to čekání jako na fiktivního Godota.