Děti bude učit telka. Ředitel základní školy v tom vidí přínos i problém

Půlhodinové výukové bloky zaměstnají hlavně žáky prvního stupně

Česká televize, jako veřejnoprávní médium, spustí v pondělí 16. března výukový program UčíTelka, který má pomoci žákům zvláště prvního stupně s domácí přípravou na návrat do školy po nucených prázdninách. Jaký bude dosah a jak vidí jeho užitečnost ředitel jedné ze základních škol?

reklama

Podle ředitele České televize Petra Dvořáka půjde o alternativu klasického vzdělávání. Je samozřejmé, že se nemůže jednat o plnohodnotnou výuku, jednotlivé výukové bloky tak budou sloužit hlavně jako pomoc a doplněk v samostudiu, respektive v domácí výuce, kterou musí hlavně v nejnižších třídách s dětmi absolvat i jejich rodiče.

Pro první stupeň

„Připravili jsme proto živě vysílané výukové bloky vedené vystudovanými pedagogy. Nový projekt UčíTelka je primárně určen pro žáky prvního stupně základních škol. Kromě toho chystáme pro starší žáky také přípravu na přijímačky a plánujeme spuštění specializovaného edukativního webu s více než třemi tisíci vzdělávacími videi z pořadů ČT,“ vysvětlil generální ředitel ČT Petr Dvořák.

K přijímačkám

Podle dalších informací, poskytnutých vedením České televize, se bude část programu věnovat také starším žákům, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Jim bude patřit obrazovka a program ČT 1 vždy v úterý a ve čtvrtek od dvou hodin odpoledne. Výuka pro menší děti přitom bude startovat denně v devět hodin ráno na ČT 2.

Jak to vidí ředitel?

Jak vidí aktivitu České televize sami pedagogové? Oslovený ředitel jedné ze základních škol na Kutnohorsku program České televize vítá jako určitý doplněk náhradního vyučování, které musí zajistit každá škola pro své vlastní žáky. „Výukové bloky jsem ještě neviděl, nemohu tedy posoudit jejich kvalitu. Jako doplněk ale mohou být prospěšné,” konstatoval.

Na druhou stranu ale v této formě “výuky” vidí i určité problémy. „Bude záležet na tom, jak budou výukové bloky postavené, jaké předměty a jakou konkrétní látku budou s dětmi probírat. Problém může být v tom, že má dnes každá škola svůj školní vzdělávací program, což znemaná, že v dané části školního roku mohou děti probírat úplně jinou látku,” vysvětlil s tím, že posouzení kvality a prospěšnosti celého projektu bude možné až po ukončení nebo minimálně v jeho průběhu. „Obecně ale samozřejmě takovou aktivitu České televize vítám,“ uzavřel.

Hlavně obecně

Jak vyplývá z vyjádření vedoucího projektu Radomíra Šofra, půjde ale pravděpodobně hlavně o obecnější problémy, s nimiž se děti ve školách často potýkají. UčíTelka jim tedy nabídne hlavně procvičování takových záležitostí, jako jsou slovní úlohy v matemetice nebo psaní velkých a malých písmen v českém jazyce. Pravděpodobně tak dojde například i na vyjmenovaná slova a další.

Výuka i na webu

Kromě tohoto výukového programu nabídne Česká televize také speciální web, na němž žáci i učitelé najdou přes tři tisíce programů, rozdělených podle tříd základní školy. Učitelé na ně budou moci odkazovat například při zadávání úkolů k domácímu vypracování.

Denní dávka informací

Nečekaná situace ovlivnila chod celého státu a školství není výjimkou. Každý pokus a pomoc v tomto ohledu tedy mohou být přínosné. Minimálně v tom, že děti, tak jako v běžném chodu školního roku, budou mít možnost denně získávat nové infromace nebo si procvičovat již nabyté znalosti.

V případě domácí výuky ale samozřejmě musí být po ruce rodiče nebo jiný dospělý, který na přípavu dětí dohlédne.

 

reklama
#učitelka #Česká televize #škola #výuka

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.