Domácí vzdělávání: Alternativa k povinné školní docházce nachází mezi rodiči čím dál tím větší oblibu

Domácí vzdělávání jako alternitiva k povinné školní docházce
Zobrazit fotogalerii (3)
08.05.2019 - 14:00  

Možná jste také na základní škole neměli v oblibě dril, věčný stres z prostředí, přísné paní učitelky, spoustu příkazů i zákazů nebo stejný přístup ke každému žákovi. A vám se přitom líbí spíše individuální výuka podle potřeb dětí, která v nich podchytí to, v čem jsou opravdu dobré. Pak právě pro vaše potomky se zdá být ideální domácí vzdělávání. Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Naštěstí současná česká legislativa už myslí i na tyto situace a nabízí rodičům možnost individuálního vzdělávání, a to na 1. i 2. stupni základní školy (viz zákon č. 561/2004 Sb.). Pochopitelně, že je nutné splnit určité požadavky ze strany státu i školy - například pro vzdělávání žáka na 1. stupni musí mít osoba, nejčastěji tedy rodič, která bude dítě učit, minimálně střední vzdělání s maturitou. Na 2. stupni už bude podmínkou i vysokoškolské vzdělání. Zároveň je nutné o individuální vzdělávání požádat písemně ředitele školy, do níž byl žák přijat na plnění povinné školní docházky.

Výhody, jež domácí škola přináší

  • Při domácím vzdělávání lze rozvíjet talent, jenž v dítěti dřímá. Nemusí to být přímo sportovní nadání jako u olympijské vítězky Ester Ledecké, jež domácí školou také prošla. Třeba je vaše dítě budoucí geniální chemik a místo angličtiny ho baví chemické pokusy. V takovém případě není problém se při domácím vzdělávání soustředit primárně právě na tuto oblast. Nikde totiž není napsáno, jak dlouho se mají jednotlivé předměty vyučovat. Všechno je individuální tak, jak si to nastaví rodiče, které dítě vyučují.
  • Dokonce není žák a jeho učitel v domácí škole vázaný pouze na jedno místo, kde se vyučuje. Dneska to může být prostředí domova, zítra třeba les, protože budete probírat učivo z přírodopisu. Tyto alternativní formy i metody výuky přispívají k uspokojení přirozené zvídavosti dětí.
  • Je vysoce pravděpodobné, že při domácím vzdělávání bude mít dítě v některých předmětech nadprůměrné vědomosti, a to z prostého důvodu, že ho daná oblast přirozeně více zajímá. V jiných předmětech bude dosahovat průměrných výkonů.
  • I v domácí škole probíhá socializace dětí. Jen k tomu není použitý umělý třídní kolektiv stejně starých dětí. Děti se při domácí přípravě setkávají jak se svými vrstevníky, tak i s dospělými všeho věku, což více odpovídá realitě běžného života.
  • Díky domácímu vzdělávání se obvykle utuží rodinné vazby mezi dítětem a jeho rodiči. Kromě toho není dítě vystaveno školní šikaně, jíž se neumí účinně bránit. V domácí škole mohou být děti chronicky nemocné nebo jinak hendikepované.

Nevýhody, které vás mohou od domácího vzdělávání odradit

  • Za vzdělání svých dětí nesou při domácím vzdělávání plnou odpovědnost rodiče. Na jejich bedrech tedy stojí to, jak děti připraví na vstup na vyšší typ školy. Zároveň s tím v rodičích může růst obava z toho, jestli dělají pro vzdělání svých dětí vše a v dostatečné míře.
  • Domácímu vzdělávání se většinou věnují matky, které musejí zapomenout na svoji vlastní kariéru. Opravdu nejde skloubit dohromady domácí přípravu dítěte či dětí a zároveň ještě chodit do zaměstnání. Velmi často matky nestíhají ani všechny domácí práce, jejich čas je plně využit ve prospěch učení na úkor tohoto. Pokud otec nevydělává nadstandardní příjem, může rodina částečně trpět i finančním znevýhodněním. Na druhou stranu získává větší pocit svobody. A to se také cení a je to jedním z důvodů, proč rodiny k tomuto alternativnímu způsobu vyučování svých dětí přistupují.
  • Je velmi pravděpodobné, že rodina s dětmi v domácím vzdělávání bude více čelit negativním názorům ze strany svého okolí. Vybočují tímto z šedého průměru, což někteří jedinci nejsou schopni pochopit.